Thứ Năm, 25/4/2024
Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị làm việc tại Tuyên Quang
 

Trung tướng Lê Hiền Vân và đồng chí Điểu K’ Ré, Phó trưởng ban Thường trực
 Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.
 


Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình số 2075-CTr/ BDVTW-TCCT, ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó tập trung rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; cơ chế phối hợp, biện pháp xử, tham mưu của cho cấp ủy, chính quyền địa phương của cơ quan quân sự, các ban ngành đoàn thể, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giúp từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Quá trình thảo luận, các đại biểu cũng thống nhất chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động có nội dung chưa sâu, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân có việc chưa kịp thời; việc lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến “dân vận khéo” còn hạn chế. Đặc biệt là, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện chương trình phối hợp có lúc chưa thường xuyên, nhận định, đánh giá tình hình thực tế của địa phương cũng như nội dung phối hợp của một số đơn vị chưa cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa các cơ quan quân sự trên địa bàn Quân khu 2 nói chung, Bộ CHQS tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nói riêng. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu cơ quan quân sự các cấp ở Quân khu 2 tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp trong xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là cần phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp, các ngành ở địa phương, chú trọng quan tâm đến đội ngũ làm công tác dân vận, thường xuyên kiện toàn, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, cả ở địa phương và trong LLVT.

Kết luận hội nghị, đồng chí Điểu K’ Ré đánh giá cao phương pháp, cách làm sáng tạo trong phối hợp công tác dân vận giữa các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn quân khu, nhất là tỉnh Tuyên Quang, đồng thời đề nghị khắc phục dứt điểm những tồn tại đã được chỉ ra. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận phù hợp với tình hình mới, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Cùng với đó, cần tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân vận đồng thời không ngừng đẩy mạnh nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “dân vận khéo”.

Cùng ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và tham quan mô hình “dân vận khéo” tại thôn Cây Khế, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất