Thứ Ba, 23/7/2024
Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 cụm Nam Trung Bộ

 Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận tại các địa phương trong cụm Nam Trung Bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý là sự phối hợp giữa Ban Dân vận với chính quyền địa phương các cấp để triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các nhiệm vụ dân vận được thực hiện gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Nhiều địa phương như: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng… đã đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động với mục đích tạo sự thuận lợi cho người dân. Người đứng đầu cấp tỉnh, thành phố đã thực hiện các buổi đối thoại với nhân dân trong vùng dự án, khu dân cư bị ảnh hưởng bởi rác thải… Từ đây nhiều tồn tại, vướng mắc khi thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tháo gỡ để triển khai các dự án phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện "Năm dân vận chính quyền" hiệu quả, một số địa phương đã có kế hoạch thực hiện từ đầu năm như: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định, Khánh Hòa.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá: Trong thời gian qua, quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và “Năm dân vận chính quyền” 2019, công tác dân vận chính quyền đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và chủ động đến với nhân dân. Tuy nhiên, một số địa phương việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” vẫn còn lúng túng, bị động...

Trong thời gian còn lại của năm 2019, Ban Dân vận Trung ương đề nghị các địa phương thực hiện hiệu quả các nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2016-2020. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các hội đoàn thể theo hướng coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đối với thực hiện “Năm dân vận chính quyền” cần tập trung nội dung “Công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài”.../.

(TTXVN)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất