Thứ Bảy, 22/6/2024
Giao ban công tác dân vận cụm Bắc Trung bộ và Tây Nguyên

 Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, kịp thời trên tất cả các lĩnh vực; hệ thống dân vận từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, nhất là tình hình mới nảy sinh, phức tạp, “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn. Ban Dân vận cấp ủy các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng.

Đặc biệt, việc phối hợp giữa Ban Dân vận với chính quyền các cấp trong việc triển khai “Năm Dân vận chính quyền năm 2019” bước đầu đạt những kết quả nhất định, việc triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận chính quyền để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, giới thiệu những mô hình dân vận hiệu quả, đồng thời cũng tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để triển khai tốt công tác dân vận trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai có sự đóng góp tích cực từ công tác dân vận. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và xác định mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đều phải làm công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp, ngành thực hiện tốt phương châm “Hướng về cơ sở”, thực hiện hàng tuần có ít nhất 1 ngày đi cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người…

(baogialai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất