Thứ Năm, 18/7/2024
Cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức công tác dân vận
 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo Báo cáo, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ trong 6 tháng đầu năm đã thực tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đặc biệt, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Ban Dân vận các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền, công tác cải cách hành chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng và việc xử lý các vụ việc vi phạm, qua đó góp phần giúp các cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố thêm niềm tin của nhân dân, huy động được sức dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Dân vận các tỉnh, thành phố cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai phát động thành phong trào mạnh mẽ. Từ đó, từng địa phương đã tạo được nhiều mô hình, cách làm hay về công tác “Dân vận khéo” đem lại hiệu quả thiết thực được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ. Một số hình hay về công tác “Dân vận khéo” như tỉnh Vĩnh Long triển khai chữ ký số trên nhiều loại văn bản, rút ngắn thời gian giải quyết về các thủ tục hành chính theo yêu cầu công dân; tỉnh Đồng Tháp thực hiện mô hình “xuống phố về làng” với phương châm Đảng trong lòng dân, chính quyền kiến tạo, cán bộ tận tâm, người dân đồng thuận, doanh nghiệp đồng hành; tỉnh An Giang với mô hình “Ngày không hẹn”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao vai trò của Ban Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, cùng với hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố đã góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Dân vận các tỉnh, thành phố cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng, cụ thể là đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân; đổi mới về thể chế; đổi mới phong cách thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên theo phương châm “gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân nói”; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên phải nêu gương thì mới làm tốt công tác dân vận.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện năm dân vận chính quyền, đồng chí Trương Thị Mai chỉ đạo ban dân vận các tỉnh, thành phố cần bám sát phương hướng là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, Ban Dân vận các tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất