Thứ Bảy, 9/12/2023
Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận tại Vĩnh Long
 
Quang cảnh buổi làm việc


Tham dự với đoàn còn có đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục Trưởng V05 cùng đại diện lãnh đạo một số vụ của Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo và cán bộ Phòng công tác dân vận Cục V05.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận trong thời gian qua giữa Ban Dân vận và Công an các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thống nhất chủ trương chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm, vụ việc khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, chống người thi hành công vụ…

Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 13.163 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình “Dân vận khéo” (trong đó 2.534 tập thể và 10.629 cá nhân), trong đó Công an tỉnh có 172 tập thể  và 451 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”(có 133 mô hình phòng chống tội phạm).

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức; nâng cao đời sống văn hóa; sức khỏe môi trường; mô hình đặt  camera an ninh, cổng an ninh trật tự... đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Qua đó góp phần tạo dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về công tác dân vận. Cụ thể là, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai kịp thời, chính xác và có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Bộ Công an. Đặc biệt, trong công tác phối hợp hai ngành còn thành lập Ban Điều hành và xây dựng quy chế để thực hiện, hoạt động của Ban Điều hành đã mang nhiều kết quả thiết thực trong công tác phối hợp.

Trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận trong ngành công an, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ và cải cách hành chính; tăng cường giáo dục tác phong, đạo đức cho chiến sĩ để phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Dân vận khéo” và điển hình “Dân vận khéo” gắn với nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Tin và ảnh: Trần Biết

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất