Thứ Sáu, 27/5/2022
Hội nghị đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị
 
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tham gia chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Dân vận 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thông tin một số kết quả qua một năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư như: các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực ĐBSCL đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phụ nữ; lồng ghép thực hiện các chỉ tiêu về bình đẳng giới và công tác phụ nữ vào các chương trình, kế hoạch của địa phương; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; các giải pháp thực hiện Chỉ thị 12 cũng được các tỉnh, thành phố cụ thể hóa qua việc xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chương trình… Tuy nhiên, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 21 như: chất lượng nguồn nhân lực nữ trong khu vực vẫn còn thấp, tỷ lệ nữ thiếu việc làm cao nhất cả nước; tỷ lệ phụ nữ di cư, kết hôn với người nước ngoài nhiều, dẫn đến các hệ lụy liên quan tương đối phức tạp; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh đều còn rất thấp…

Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ nữ gắn với thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, so với tỷ lệ bình quân của cả nước, tỷ lệ bình quân cán bộ nữ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp huyện, cấp xã tương đối cao nhưng cấp tỉnh chỉ số thấp hơn. Cụ thể là 9/13 tỉnh, thành phố chưa đạt tỷ lệ 15% và 7/13 tỉnh dưới mức bình quân chung của cả nước, xấp xỉ dưới 10%. Ở cả 3 cấp, nhiều đơn vị không có nữ tham gia Ban Thường vụ, đặc biệt là cấp xã. Trong đó, không có tỉnh, thành trong khu vực đủ 100% xã, phường có nữ Ủy viên Ban Thường vụ và tỷ lệ các xã của từng tỉnh không có nữ Ủy viên Ban Thường vụ rất khác nhau và tương đối cách biệt.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước đều thấp hơn, nhất là ở cấp xã. Trong đó, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có 3/13 tỉnh đạt mức bình quân của cả nước.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận nhằm đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư và đạt được những kết quả nhất định trong công tác cán bộ nữ.

Đánh giá cao người đứng đầu các cấp ủy đã quan tâm thực hiện công tác phụ nữ, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Liên hiệp Hội Phụ nữ từ Trung ương đến cơ sở, là cơ quan tham mưu chính, lực lượng nòng cốt thực hiện công tác phụ nữ. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, đạt được những kết quả đó là vai trò của người đứng đầu và cấp ủy đảng, ở đâu quan tâm thì ở đó công tác cán bộ nữ đạt được đúng yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, các Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong công công tác cán bộ nữ, trong đó, nhiều tỉnh, thành chưa đạt chỉ tiêu về số lượng cán bộ nữ cấp ủy, thậm chí còn đơn vị không có nữ trong cấp ủy cấp xã; số cấp ủy ở huyện, xã không có nữ tham gia Ban Thường vụ vẫn còn nhiều, thậm chí có tỉnh chưa có nữ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Để thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ nữ theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các địa phương phải tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đạt, vượt chỉ tiêu cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ các cấp. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; các tỉnh ủy, thành ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch, xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ; chú trọng, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ nữ giữ các chức vụ, nhất là cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý với các địa phương cần phải làm rõ hơn vấn đề tại sao tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành cấp xã lại cao hơn cấp huyện, cấp tỉnh. Các địa phương tìm ra nguyên nhân và tìm hướng khắc phục, đưa ra giải pháp để đảm bảo sự vững chắc về tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành như hiện nay; tỷ lệ cán bộ nữ trẻ tham gia Ban Chấp hành các cấp, trong đó, tăng tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ các cấp…/.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất