Thứ Sáu, 27/5/2022
Tập hợp đông đảo nhân dân tham gia giám sát và đóng góp ý kiến
 
Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Trung ương 6 tháng đầu năm 2019


Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Trong đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chủ đề như: nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của quốc gia; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiêu biểu, phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong tình hình công nhân, viên chức, lao động, nhất là về những vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân...

Cũng trong thời gian qua, Mặt trận MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm và tâm huyết với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Trước tình hình một số địa bàn xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, Mặt trận MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả, trong tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chưa có nhiều giải pháp chủ động nắm bắt, dự báo, phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội. Các phong trào thi đua, cuộc vận động chất lượng chưa đồng đều. Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và đoàn viên, hội viên chưa thường xuyên. Việc triển khai giám sát cá nhân cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở còn lúng túng về phương pháp, cách làm. Công tác phát hiện nhân tố mới, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời, lan tỏa được đến các tầng lớp nhân dân; việc triển khai giám sát cá nhân cán bộ, đảng viên ở địa phương còn lúng túng về cách làm, chưa thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo Nhân dân…

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến, thảo luận tập trung làm rõ những kết quả, bài học kinh nghiệm nổi bật nhất trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình nhân dân trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, thảo luận, thống nhất thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong gian tới.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chủ động nắm tình hình nhân dân; tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức đoàn, hội ở cơ sở, tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tập trung tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp Nhân dân về các Luật mới được Quốc hội thông qua; tiếp tục vận động thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành năm 2019 liên quan đến công tác dân vận; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận kết quả công tác dân vận của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội  thời gian qua đã có những tích cực, góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đi sâu, đi sát cơ sở, tập hợp, phản ánh kiến của nhân dân, tổ chức các diễn đàn để Nhân dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước…

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong tình hình mới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, quan tâm sâu sắc hơn đến đối tượng là cán bộ, hội viên, đoàn viên của tổ chức chức mình, từ đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương nâng cao vai trò đại diện thực chất và hiệu quả hơn của mỗi tổ chức trong công tác tập hợp, đoàn kết, trở thành cầu nối giữa nhân dân với Đảng. Mỗi tổ chức chính trị phải nắm chắc tình hình nhân dân trong điều kiện mới, trong bối cảnh các giai tầng có sự thay đổi cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu, đặc biệt trong thời điểm đất nước đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế với việc tham gia nhiều hiệp định kinh tế mới…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thúc đẩy các mô hình tự quản trong cộng đồng và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Làm sao để các chi hội, chi đoàn tự nguyện hoạt động vì một mục đích, ý nghĩa thực sự làm vì cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội sẵn sàng ủng hộ lan tỏa dần dần ý nghĩa đó để đưa cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, cả nước hiện nay có rất nhiều tổ chức hội quần chúng hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, vì vậy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đến các hội quần chúng hoạt động để giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Trong đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò cầu nối, lắng nghe tiếng nói của họ, để tập hợp được đông đảo người dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

(dangcongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất