Thứ Tư, 1/12/2021
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Sơn La

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra cho biết: Thực hiện Quyết định số 1150-QĐ/QĐNS/TW ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và làm việc trực tiếp với 10 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (gọi tắt Nghị quyết 26), gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18).  

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, bước đầu tạo được sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả tốt trong lãnh đạo, quản lý và điều hành của từng địa phương đối với Nghị quyết 26 gắn với Nghị quyết 18, từ khâu quán triệt học tập, tuyên truyền, phổ biến đến việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch, đồng thời nghiên túc tổ chức thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các ngành, đơn vị; xác định rõ những nội dung triển khai ngay theo thẩm quyền để tập trung chỉ đạo thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương những năm qua. 

Cùng với đó, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh Sơn La đã chủ động bám sát yêu cầu của các nghị quyết, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện có giải pháp chủ động, sát thực tế. Tại thời điểm kiểm tra, 10 tổ chức đảng được kiểm tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đảm bảo được mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra. Việc sắp xếp, tổ chức lại, tinh giảm biên chế gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ được tỉnh Sơn La triển khai thận trọng gắn với công tác chính trị tư tưởng, cơ bản không làm ảnh hưởng xáo trộn lớn đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân có liên quan. Tỉnh Sơn La đã thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo đúng đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; không gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 ở Sơn La vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy Sơn La về xây dựng, tổ chức bộ máy và cán bộ; triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cán bộ chưa quyết liệt. Tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị tại Sơn La tuy có giảm về đầu mối nhưng chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chưa được nâng lên.  


Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã tiếp thu các kết quả mà Đoàn kiểm tra chỉ ra trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 của Trung ương tại Sơn La. Các đại biểu dự buổi làm việc đã phát biểu và làm rõ thêm các kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời, cập nhập thêm các số liệu vào dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra.  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu tỉnh Sơn La đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 của Trung ương thời gian qua.   

Nhấn mạnh các quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong hai nghị quyết trên của Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện hai nghị quyết này; thường xuyên quan tâm tới mục tiêu chung của thực hiện các nghị quyết để xây dựng hệ thống chính trị với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Tỉnh Sơn La cũng cần tâp trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương thí điểm việc sáp nhập các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được nêu trong các nghị quyết của Trung ương; thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021; đẩy mạnh việc triển khai các mô hình thí điểm nghị quyết theo tinh thần những nơi có điều kiện thì tổ chức triển khai trước. Ngoài ra, tỉnh Sơn La cần khắc phục triệt để các vi phạm xảy ra trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp quốc gia năm 2018, nhất là những đảng viên có liên quan; tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tập trung tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đến nay, tỉnh Sơn La đã giảm được 549 đầu mối tổ chức bộ máy các cấp; giảm 2.818 biên chế và 701 cán bộ lãnh đạo, quản lý; giảm 323 đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố đã giảm 815 thôn, bản, tổ dân phố. Toàn tỉnh hiện còn 2.509 thôn, bản, tổ dân phố.

 (TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác