Thứ Tư, 8/12/2021
Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Cao Bằng

 Đồng chí Điểu K’Ré phát biểu kết luận buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Thành ủy Thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; đồng thời chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận. Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị đã làm thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận, thể hiện rõ nhất là lĩnh vực dân vận chính quyền. 

Định kỳ hằng quý, Thành ủy Thành phố duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận giữa Thường trực cấp ủy, Ban Dân vận Thành ủy với UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị Thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan khác, qua đó nắm bắt thường xuyên, kịp thời kết quả công tác dân vận trên địa bàn và cho chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong thời gian tiếp theo.

Từ năm 2010 đến nay, Thường trực UBND và Ban tiếp công dân Thành phố đã tiếp trên 1.000 lượt công dân; đối thoại trực tiếp với nhân dân tại một số xã, phường liên quan đến những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đường nông thôn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đường điện chiếu sáng ở khu dân cư, trật tự đô thị. Tổ chức Hội thi “Cán bộ dân vận khéo”; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, ổn định đời sống; duy trì và thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, đến nay, số lượng đơn thư giải quyết thuộc thẩm quyền của Thành phố đạt trên 90%, còn 10% do đơn thư bị trùng lặp nội dung đã được giải quyết; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người làm công tác dân vận cho trên 1.500 lượt cán bộ xã, phường, tổ, xóm.


 Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW Điểu K’Ré đánh giá cao Thành ủy Thành phố đã làm tốt công tác cụ thể hóa các văn bản cấp trên, chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 290 của Bộ Chính trị, từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tiếp tục bổ sung thêm nội dung kiến nghị, đề xuất của địa phương trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị./.

(baocaobang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi