Thứ Tư, 8/12/2021
Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) làm việc tại Hưng Yên

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra số 3 có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh…

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ Quyết định số 290 và tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành Quyết định số 1115-QĐ/TU ngày 9.9.2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 1115), đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện. Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 1115 đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Tổ chức, bộ máy hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy ngày càng hiệu quả vai trò hoạt động. Chính quyền các cấp ngày càng quan tâm đến công tác dân vận, khắc phục dần tình trạng “khoán trắng” công tác dân vận cho MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp; phong cách, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, ngành chức năng trong thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của tỉnh đi vào cuộc sống…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: Công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; giải quyết án hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thu hồi đất; công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính; công tác dân vận trong lực lượng vũ trang tỉnh; công tác dân vận trong bảo đảm an sinh xã hội…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, những mô hình, kinh nghiệm của tỉnh trong công tác triển khai thực hiện Quyết định số 290. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện công tác dân vận; có giải pháp quyết liệt, tập trung cao trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19; bảo đảm tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực quán triệt, triển khai, đưa các văn bản quy phạm pháp luật mới đi vào cuộc sống; tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trân trọng tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, đồng thời  khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Quyết định số 290; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở, nền tảng cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

(baohungyen.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác