Thứ Tư, 1/12/2021
Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
 
Quang cảnh hội nghị. 


Tham gia đoàn có đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra.

Tiếp và làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Thường trực Thành ủy Ninh Bình, huyện ủy Nho Quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ mong muốn đoàn kiểm tra sẽ đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (Khóa X) ở tỉnh Ninh Bình; đặc biệt mong muốn đoàn có sự hướng dẫn, chỉ đạo, đưa ra các kinh nghiệm của Trung ương và các tỉnh bạn, giúp Ninh Bình có giải pháp để làm tốt hơn công tác dân vận và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 290 - QĐ/TW, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận ở từng cấp. 

Công tác dân vận của các cấp chính quyền có chuyển biến rõ nét, đã ban hành chương trình, quy chế phối hợp hoạt động với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể; phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ cơ sở đến tỉnh được củng cố, kiện toàn; điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Những kết quả đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đôi với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Ninh Bình về nội dung làm việc với đoàn công tác.

Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, cái cách hành chính, quản lý đất đai; các phong trào thi đua dân vận khéo... và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung của Quyết định 290 nói riêng, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện công tác dân vận; có giải pháp quyết liệt, tập trung cao trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19; bảo đảm tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chỉ đạo rà soát lại các văn bản do địa phương ban hành; tích cực quán triệt, triển khai, đưa các văn bản quy phạm pháp luật mới đi vào cuộc sống; tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, giữa các cấp, các ngành để vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. 

Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia hoạch định và thực hiện chính sách ở địa phương. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo, qua đó tạo niềm tin trong nhân dân, xây dựng Ninh Bình ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến trao đổi của các thành viên trong đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban Dân vận tiếp thu ý kiến của đoàn, bổ sung số liệu, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban chỉ đạo Trung ương để tổng hợp. Về phía tỉnh Ninh Bình có một số ý kiến, kiến nghị, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương xem xét, giải quyết.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến đóng góp của đoàn công tác và cá nhân đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương  Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương.

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác