Thứ Tư, 8/12/2021
Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
 
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan, lãnh đạo Ban và hướng dẫn chuyên môn của Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, nhất là các văn bản chỉ đạo của Hội đồng giáo dục quốc phòng; tiến hành phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức đúng đắn về chiến lược quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta; xây dựng và nghiêm túc thực hiện Chỉ lệnh huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình, kế hoạch sẵn sàng bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản đơn vị; theo dõi nắm tình hình nhân dân.

Lãnh đạo Ban và Đảng uỷ cơ quan đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh. Cơ quan đã tiến hành triển khai các văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác quốc phòng giúp cho nhận thức của chiến sĩ lực lượng tự vệ được nâng lên, từ đó ý thức được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân quân tự vệ trong thời kỳ mới gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Cơ quan đã bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương đề nghị các lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác giáo dục quốc phòng an ninh nhằm nâng cao kiến thức về quốc phòng an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban; tăng cường xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh; tổ chức tốt việc xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên và thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách công tác quốc phòng và các mặt bảo đảm cho quốc phòng, quân sự...

Tin và ảnh: Mai Khôi


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác