Thứ Hai, 30/11/2020
Họp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị
 
Quang cảnh buổi họp

Dự buổi họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Điểu K'ré, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Cùng dự họp còn có các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đánh giá: Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức đảng tăng lên; cơ chế phối hợp thực hiện công tác dân vận khá chặt chẽ, nền nếp, đồng bộ, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo... Qua đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cụ thể hoá cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận ở một số nơi chưa thật sự nghiêm túc, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu cơ quan nhà nước còn nhận thức công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác dân vận của chính quyền có lúc, có nơi chưa được coi trọng....

Tại buổi họp, các thành viên của Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về nội dung dự thảo Báo cáo, trong đó tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện cơ chế phối hợp thực hiện công tác dân vận của các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế trong thời gian tới.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo; trên cơ sở đó, Ban Dân vận Trung ương sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục cho ý kiến chỉnh sửa Quyết định số 290-QĐ/TW theo nội dung đã được phân công. Dự kiến buổi họp cho ý kiến lần 2 về dự thảo báo cáo sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới./.

Tin và ảnh: Minh Khôi


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất