Thứ Tư, 28/2/2024
Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Nội dung Điện mừng như sau:

ĐIỆN MỪNG 

Kính gửi: Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng gửi đến các đồng chí và qua các đồng chí xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào thành công tốt đẹp!

Chúng tôi hết sức vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhất là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã làm cho thế và lực của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thắng lợi đó khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, một đảng cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng chắc chắn mối quan hệ hợp tác với Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục góp phần tăng cường khối đại đoàn kết giữa nhân dân hai nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của mỗi nước và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nhân dịp trọng đại này, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xin chúc các đồng chí lãnh đạo và các thế hệ cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!

Chúc Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào thành công rực rỡ!

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào liên tục phát triển!

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất