Thứ Năm, 13/6/2024
Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng cơ quan Ban Dân vận Trung ương năm 2020

 Quang cảnh Hội nghị 

Năm 2020, Ban CHQS Ban Dân vận Trung ương thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Ban CHQS quận Ba Đình tiến hành phối kết hợp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức đúng đắn về chiến lược quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; xây dưng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị huấn luyện của Ban CHQS quận Ba Đình, kế hoạch sẵn sàng bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản đơn vị.

Ban CHQS cơ quan đã chỉ đạo Trung đội tự vệ quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo trong nghị quyết thường kỳ, giao ban cơ quan định kỳ, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 đạt kết quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan.

Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cơ sở vật chất, thời gian hỗ trợ chiến sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Đã quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác quốc phòng giúp cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng tự vệ nâng cao nhận thức, ý thức được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân quân tự vệ trong thời kỳ mới gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phong trào thi đua của lực lượng tự vệ đã luôn bám sát chủ đề thi đua năm 2020 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban CHQS quận Ba Đình cũng như nhiệm vụ của ngành dân vận. Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vệ vệ cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tổ chức, biên chế theo quy định đối với lực lượng tự vệ nòng cốt được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên rà soát, lựa chọn bổ sung, đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm sỹ quan dự bị; kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ Ban CHQS cơ quan, Trung đội tự vệ, các tiểu đội theo quy định, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2021, Ban CHQS cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức quốc phòng - an ninh; duy trì thường xuyên hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ theo yêu cầu thực tế của cơ quan và kế hoạch của Ban CHQS quận, đặc biệt tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn quận, thành phố; xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tham gia huấn luyện, tập huấn, hội thao theo kế hoạch của Ban CHQS quận Ba Đình; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng.


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Chính trị viên Ban CHQS cơ quan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chính trị viên Ban CHQS cơ quan đánh giá công tác quân sự tại cơ quan luôn giữ ổn định, nền nếp, đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban CHQS; góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh. Qua hoạt động quân sự, nhận thức và trách nhiệm về công tác quân sự của cán bộ, công chức, viên chức  được nâng lên. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Là cơ quan nghiên cứu và tham mưu chiến lược về dân vận và công tác dân vận, muốn tham mưu chiến lược tốt, cần phải dựa trên nền tảng kiến thức tổng hợp, trong đó có quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, về thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. 

Nhân dịp này, Ban CHQS cơ quan đã khen thưởng 03 cán bộ, chiến sỹ có thành tích trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2020.

Tại Hội nghị cũng đã quán triệt một số điểm mới của Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Bích Quyên

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất