Thứ Năm, 13/6/2024
Ban Dân vận Trung ương: Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Dân vận Trung ương khẳng định công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương năm 2020 đạt nhiều kết quả ấn tượng với 07 đề tài, đề án được nghiệm thu có chất lượng, đúng và vượt thời gian đề ra.

Trong đó, Đề tài độc lập cấp Quốc gia: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trưởng định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm đạt loại Xuất sắc. 02 Đề án do đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm cùng đạt loại Xuất sắc...

Những đề tài, đề án đạt loại Xuất sắc đều có tính khoa học, tổng kết và ứng dụng cao trong thực tiễn, đóng góp lớn vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, đặc biệt là công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay - Đồng chí Bùi Tuấn Quang khẳng định.

Theo đồng chí Bùi Tuấn Quang, thành quả công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương năm 2020 là quá trình lao động khoa học chủ động, sáng tạo của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương trong nhiều năm qua; dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, cùng sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, phối hợp tạo điều kiện của Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương, các học viện, cơ quan nghiên cứu, đào tạo…

Đồng chí cho biết Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Dân vận Trung ương và Ban Chủ nhiệm Đề tài độc lập cấp Quốc gia: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trưởng định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” vào nội dung văn kiện.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đề ra trong Dự thảo Báo cáo, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương cần cụ thể hóa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học toàn khóa, hàng năm; kiện toàn Hội đồng Khoa học cơ quan; tăng cường hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học có chất lượng, tính thực tiễn, ứng dụng cao trong công tác dân vận và góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng công tác tham mưu của cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.


 PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương năm 2020 trong bối cảnh công tác nghiên cứu khoa học gặp nhiều khó khăn do dịch bênh COVID-19. Từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Ban, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban đi vào nề nếp, đúng định hướng, trực tiếp đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban. Cùng với số lượng đề tài nghiên cứu tăng, đối tượng nghiên cứu đa dạng, số lượng cán bộ lãnh đạo, chuyên viên tham gia nghiên cứu mở rộng, đã góp phần chất lượng công tác tham mưu, rèn luyện cán bộ cả về lý luận và thực tiễn…

Để thực tốt nhiệm vụ, đạt mục tiêu nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương cần tiếp tục lựa chọn hướng nghiên cứu, người nghiên cứu phù hợp nhiệm vụ đề ra; dựa trên cơ sở hệ thống hồ sơ, kế hoạch nghiên cứu cụ thể - PGS. TS. Phạm Văn Linh gợi mở.

Báo cáo Tóm tắt kết quả thực hiện công tác nghiên cứu khoa học do đồng chí Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học cơ quan, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu trình bày tại Hội nghị cho thấy: Trong năm 2020, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục triển khai và thực hiện nghiên cứu 7 đề tài, đề án khoa học. Đề tài độc lập cấp Quốc gia về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm chủ nhiệm đã bảo vệ thành công đạt loại Xuất sắc và sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch

Lãnh đạo Ban, thành viên Hội đồng khoa học và cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương tích cực tham gia viết bài, chuyên đề đăng trên các tạp chí khoa học (Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Tạp chí Dân vận, Thông tin khoa học của HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, Tạp chí nghiên cứu dân tộc,...); tham gia viết bài tại nhiều cuộc hội thảo khoa học do bộ, ban, ngành tổ chức. Lãnh đạo một số vụ, đơn vị tham gia thành viên đề án của các bộ, ban, ngành theo sự phân công của lãnh đạo Ban tham gia hội đồng thẩm định, hội đồng nghiệm thu đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Hội đồng khoa học đã chủ động định hướng nội dung công tác nghiên cứu khoa học gắn với nhiệm vụ công tác dân vận và việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận và thiết thực góp phần vào góp ý, xây dựng nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công tác hướng dẫn đăng ký, thẩm định, đánh giá các đề tài, đề án tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao; việc đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các đề tài, đề án được tiến hành thường xuyên và đi vào nền nếp. Thường trực Hội đồng khoa học Ban đã chủ động mời các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn về công tác dân vận tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đề tài, đề án. Tổ chức tọa đàm khoa học có nội dung thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và xây dựng thuyết minh, dự toán đề tài, đề án...

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất