Thứ Bảy, 25/5/2024
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương khảo sát mô hình khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Phước


Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết “Bình Phước là một trong 2 tỉnh của cả nước đi đầu trong thực hiện thí điểm sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đợt khảo sát này nhằm nắm bắt hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc, bất cập sau sắp xếp tinh gọn bộ máy trước khi Trung ương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng hoặc tạm dừng việc sắp xếp”.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Triển khai thực hiện NQ số 18 -NQ/TW và NQ số 19 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến nay, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cơ bản đã sắp xếp xong tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, đã thực hiện văn phòng thực hiện nhiệm vụ chung về công tác văn thư, lưu trữ, kế toán của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; văn phòng phục vụ chung nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, kế toán của MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đến nay các cơ quan cấp tỉnh đã giảm từ 29 còn 15 đầu mối. Qua đó tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 gần 2,5 tỷ đồng; năm 2019 gần 700 triệu đồng; năm 2020 trên 1,8 tỷ đồng.

Trong đó, đối với UBMTTQVN cấp tỉnh, nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; trước khi sắp xếp là 5 đầu mối, sau sắp xếp còn 3 đầu mối; chức danh lãnh đạo từ 05 lãnh đạo xuống còn 03 người; đối với UBMTTQVN cấp huyện đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp huyện (11/11 huyện, thị, thành phố), 10/11 huyện, thị, thành phố đã thành lập Văn phòng chung (huyện Hớn Quản chưa thành lập). Đoàn thanh niên cấp tỉnh cũng đã giảm 3 đầu mối, giảm 3 trưởng ban và 2 phó ban, biên chế giảm 2 người. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi giảm từ 5 phòng còn 4 phòng, giảm chức danh lãnh đạo phòng từ 10 người xuống còn 6 người; Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy cả về lãnh đạo và các phòng, ban…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các cơ quan sau sắp xếp. Đồng thời đề nghị các cơ quan của tỉnh đánh giá thực chất hiệu lực, hiệu quả và việc giải quyết các chế độ, chính sách cho những người bị ảnh hưởng sau sắp xếp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của tỉnh Bình Phước và chia sẻ với những nỗ lực vượt khó của các đơn vị sau sắp xếp. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc  đề nghị, thời gian tới, Bình Phước cần tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Đề án 999 để rút kinh nghiệm. Đặc biệt, không thực hiện sáp nhập cơ cấu, tổ chức bộ máy một cách cơ học mà phải có sự liên thông, đồng bộ, toàn diện và phát huy hiệu lực, hiệu quả thực chất; phải đảm bảo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng mạnh lên, đáp ứng thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng mà Đảng, Nhà nước giao…

(danvanbinhphuoc.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất