Thứ Bảy, 25/5/2024
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về kết quả thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XI)
 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở; Bùi Tuấn Quang và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban xây dựng đảng, UBND, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lai Châu.

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) của tỉnh Lai Châu tại buổi làm việc cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh mở rộng dân chủ và thực hành QCDC trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các cấp ủy đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo QCDC cùng cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành các văn bản hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm dân chủ; đưa việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị hằng năm.

HĐND các cấp chủ động cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp ủy về triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 120 và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở; ban hành nhiều nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân... Hoạt động của HĐND các cấp nâng cao hiệu quả, thể hiện tinh thần dân chủ rộng rãi, công khai các nội dung kỳ họp, tăng cường thảo luận, phản biện trong hoạt động chất vấn, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri.

Công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp chuyển mạnh theo hướng cụ thể, phục vụ nhân dân; các chính sách được tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 6.218 buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết 7.456 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo đúng quy định.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham gia giám sát, phản biện ngày càng thiết thực hơn…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã báo cáo đánh giá kết quả buổi làm việc trước đó với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Than Uyên. Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1.150 nghìn đồng) cho người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn huyện Than Uyên.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và tỉnh Lai Châu đã trao đổi, làm rõ thêm về cách làm, các mô hình tiêu biểu, bài học kinh nghiệm của tỉnh Lai Châu trong nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân, thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, vận động nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả tiêu biểu, cụ thể qua 05 năm thực hiện Kết luận 120 của tỉnh Lai Châu. Đặc biệt là bài học về nâng cao, thay đổi nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thực hiện Kết luận 120 đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh… Chỉ số hài lòng của người dân ở Lai Châu được nâng lên.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ ở cơ sở dẫn tới việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 30-CT/TW; Kết luận 120-KL/TW, đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ: Lai Châu với những đặc điểm riêng như: dân số ít, trong đó hơn 87% là đồng bào dân tộc thiểu số; 04 huyện nghèo, 62 xã đặc biệt khó khăn; diện tích rộng lớn nhưng hiểm trở, đất đai canh tác ít; có đường biên giới dài hơn 265km, là tỉnh có vị trí quan trọng đặc biệt về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia... Vì vậy, thực hiện Kết luận 120 không thể tách rời khỏi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện các chương trình quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục đổi mới phương thức vận động, nắm tình hình nhân dân, dựa vào dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Tham gia vào việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và đặc biệt là QCDC ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải làm gương trong thực hành dân chủ, trong tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội…

Trong tổng thể cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, các cấp ủy đảng, chính quyền phải phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng chính sách, pháp luật, trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt cho nhân dân làm chủ. Cùng với đó, phải kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dân chủ và vi phạm dân chủ; bảo đảm nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức xã hội.

Trong phát huy dân chủ phải luôn coi nhân dân là chủ thể, lấy nhân dân làm trung tâm cho các mục tiêu phát triển. “Mục tiêu cuối cùng là để đời sống nhân dân tốt hơn, người dân hài lòng hơn. Thu hẹp mức sống, thu nhập của người dân miền núi với miền xuôi. Xây dựng và củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.” – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Thành Phan

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất