Thứ Tư, 17/4/2024
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Điểu R’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; Vy Tư Liệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam, Nguyễn Phước Lộc, Bùi Tuấn Quang, Đỗ Văn Phới và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban quán triệt ý nghĩa, mục đích Hội nghị, trong đó nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nằm trong bước thứ 2 của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan Trung ương. Lấy ý kiến cử tri đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị 


Sau khi nghe quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân); tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trương Thị Mai, các cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến đối với người ứng cử.

Các ý kiến thống nhất cao và cho rằng, đồng chí Trương Thị Mai là cán bộ nữ tiêu biểu về đạo đức, phẩm chất, lối sống, tiên phong đi đầu trong công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều môi trường và vị trí công tác, có nhiều đóng góp quan trọng và dấu ấn cho công tác Đoàn, hoạt động của Quốc hội và công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cử tri tin tưởng đồng chí Trương Thị Mai khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động Quốc hội, thông qua đó đóng góp xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 
Đồng chí Điểu R'ré phát biểu tại Hội nghị 


Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Điểu R’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực nhấn mạnh: “Đồng chí Trương Thị Mai là đồng chí lãnh đạo nữ đặc biệt có trình độ, năng lực trong công tác với tư duy không ngừng đổi mới, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, có uy tín chính trị rất cao, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Là đại biểu Quốc hội 5 khóa liên tục (khóa X, XI, XII, XIII, XIV) và Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa liên tục (khóa X, XI, XII, XIII). Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân kính trọng, yêu quý và tin tưởng”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và tình cảm của lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Dân vận Trung ương.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị


“Đây là nhiệm kỳ thứ 6 Đảng phân công tôi ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội chuyên trách. Quá trình đó là môi trường giúp tôi rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho Đảng. Nếu ứng cử lần này và tiếp tục được người dân tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân” - đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

 
 Quang cảnh Hội nghị


Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, Hội nghị tiến hành biểu quyết việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Trương Thị Mai. 100% cử tri tán thành giới thiệu đồng chí Trương Thị Mai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất