Thứ Năm, 22/2/2024
Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban và đại diện lãnh đạo Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất và các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đoàn...

 

Quang cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác đoàn và thanh thiếu nhi thời gian qua. Báo cáo cho thấy: Nhìn chung, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI đến nay được triển khai bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với nhiều đổi mới, sáng tạo. Các hoạt động của Đoàn tổ chức đã tạo môi trường, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần sáng tạo, khí thế sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống.

Các cấp bộ Đoàn quyết liệt trong đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tiêu biểu như: đi công tác cơ sở 1+2: xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”; cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

Để phòng chống dịch COVID-19, toàn Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động 10.000 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc; vận động nguồn lực trị giá hàng chục tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch; triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả… 

Công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa được đồng bộ, đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Các phong trào có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, phù hợp, thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thiên tai diễn biến phức tạp. Chú trọng tổ chức các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường truyền thông đại chúng, mạng xã hội.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập; tư vấn, hướng nghiệp; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống. Công tác phát triển đoàn viên mới được duy trì; chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn ngày càng được nâng lên; hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn có chuyển biến tích cực. Đoàn Thanh niên và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất khẳng định: Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuổi trẻ cả nước đã thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, kịp thời thích ứng với tình hình mới, nhiều hoạt động việc làm thiết thực được triển khai rộng khắp, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc


Về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Từ nay đến hết năm 2022, các cấp bộ Đoàn chú trọng chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Quyết liệt triển khai các giải pháp trong xây dựng Đoàn vững mạnh nâng cao chất lượng cán bộ đoàn nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đoàn các cấp; nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn chính sách và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan như những khó khăn, vướng mắc của công tác đoàn và phong trào thanh niên, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp bộ Đoàn, vấn đề vận động thanh niên tôn giáo và dân tộc thiểu số, mô hình đi cơ sở 1+2, 1+1…

Tán thành với báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận định: Những năm gần đây, vai trò chính trị của các cấp bộ Đoàn ngày càng được nâng cao, đã quyết liệt, “đeo bám” thực hiện các văn bản của Đảng nhất là các văn bản của Đảng liên quan đến thanh niên. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện rõ vai trò định hướng, nòng cốt chính trị trong thanh niên thông qua các tổ chức hội và các ban vận động các tầng lớp thanh niên khác. Các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên đa dạng hóa hình thức, sâu sắc về nội dung và có những tiến bộ nhất là những việc khó, phát sinh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

 

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc


“Tuy nhiên, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm tập trung nguồn lực để thực hiện các hoạt động bền vững ở cấp cơ sở; nghiên cứu thí điểm đào tạo cán bộ, sắp xếp bộ máy cán bộ Đoàn cho phù hợp; ứng dụng hơn nữa công nghệ thông tin trong tập hợp, đoàn kết thanh niên…” - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được và tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thời gian qua. Đặc biệt, mô hình đi cơ sở 1+2, 1+1 là mô hình vừa góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp giàu thực tiễn vừa giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp dưới.

 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc


Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề cao và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. “Công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội có thành công hay không phụ thuộc vào lớp thanh thiếu niên. Những người chủ tương lai của đất nước cần kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” - đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn; quan tâm xây dựng cán bộ đoàn chuyên trách; chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… để Đoàn Thanh niên giữ vững vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác