Thứ Sáu, 21/6/2024
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm


Tới dự tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Dự Hội nghị tại 63 điểm cầu ở các địa phương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo Ban Dân vận các Tỉnh, Thành ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố...

Báo cáo Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày tại Hội nghị cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên thúc đẩy phong trào thi đua Dân vận khéo”, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban Dân vận Trung ương trình bày 
dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm.

Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu thực hiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận. Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với trọng tâm là năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Ban Chỉ đạo 68 Trung ương. Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2016 - 2020, tổng kết công tác dân vận năm 2020; tổ chức các đoàn công tác làm việc tại một số địa phương; tham gia đoàn kiểm tra của các bộ, ban, ngành...

Ban Dân vận cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy triển khai hiệu quả chương trình công tác năm, trọng tâm là năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành về công tác dân vận. Tham mưu cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW của Ban Bí thư; triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ban dân vận và các ban chỉ đạo. Phối hợp với các ngành liên quan trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận


Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Hội nghị được nghe 08 tham luận của các đại biểu. Các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với dự thảo Báo cáo sơ kết của Ban Dân vận Trung ương chuẩn bị và làm rõ, sâu sắc hơn về những kết quả, bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức thực hiện công tác dân vận, chủ đề Năm đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung vào việc thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là chăm lo cho đời sống nhân dân, giải quyết các kiến nghị, vấn đề bức xúc trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của nhân dân để thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh… Trên cơ sở đó, các đại biểu đưa ra những kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 6 tháng qua, đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát lần thứ 4 với nhiều biến thể mới, tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta.

“Trong bối cảnh đó, ngành Dân vận đã nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.”- đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trọng tâm là tham mưu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tham mưu, chỉ đạo và vận động nhân dân tham gia tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch. Các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu kết luận Hội nghị

Trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận sự quan tâm vào cuộc phối hợp làm công tác dân vận, chăm lo cho đời sống nhân dân: Các cấp chính quyền tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Chính phủ để đạt mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả. Đảm bảo thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại và chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, nắm địa bàn, tham mưu xử lý những vụ việc phức tạp nảy sinh. Đặc biệt đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, đã tổ chức hàng trăm điểm cách ly, hàng nghìn tổ tuần tra kiểm soát biên giới ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt việc vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tham gia phòng, chống COVID-19 kịp thời, hiệu quả. Vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hàng nghìn tỷ đồng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chuyển một số hoạt động sang trực tuyến; làm tốt chức năng chăm lo, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; nhất là các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương chỉ rõ một số hạn chế trong công tác dân vận như: Công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức trong công tác dân vận chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Có nơi công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước chưa được quan tâm đúng mức. Trách nhiệm thực hiện công tác dân vận trong một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo ở một số nơi còn khó khăn, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo còn một số hạn chế. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế. 


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và một số đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm


Sáu tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân... Ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất với Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu giúp cấp ủy địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, vận động mọi tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Gắn với thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021 ghi rõ tại Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trình bày tại Hội nghị và được các đại biểu cơ bản thống nhất.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 với các nội dung theo Hướng dẫn số 01, ngày 16/3/2021 của Ban Dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021. Thực hiện tốt việc tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết các đề án: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là tình hình công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gây ra. Nắm tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết tình hình mới phát sinh ngay tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại... Quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hướng về cơ sở, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thành công đại hội các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ các cấp. Quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Tin Phan Thanh, ảnh Tiến Thắng

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất