Thứ Tư, 24/4/2024
Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác đảng, công tác cơ quan 6 tháng đầu năm 2021
 

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

Dự Hội nghị còn có các Phó Trưởng Ban: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyễn Lam; Đỗ Văn Phới và đại điện Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan; lãnh đạo các vụ, đơn vị, Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng và công tác cơ quan 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương. Báo cáo đánh giá: 6 tháng qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Ban, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị bám sát theo chương trình, kế hoạch. Duy trì nền nếp chế độ giao ban cơ quan, sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, nhất là các cuộc sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trình bày dự thảo báo cáo

Các vụ, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công tác theo kế hoạch được lãnh đạo Ban điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh; kịp thời thực hiện những nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, kiện toàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan tiếp tục được mở rộng và phát huy các mặt công tác.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Dân vận Trung ương thực hiện đúng tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với trọng tâm "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"... 

Đảng viên, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan luôn nỗ lực thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định cơ quan, có ý thức trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương tiếp tục được duy trì tốt, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tán thành với báo cáo, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Ban Dân vận Trung ương 6 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương tinh thần trách nhiệm và những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương trong 6 tháng qua. Nổi bật là trong khi số lượng cán bộ còn ít và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 song toàn cơ quan đã thực hiện đúng tiến độ các đề án được Ban Bí thư, Bộ Chính trị giao và đề án của Ban Dân vận Trung ương: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị

“Có được kết quả đó là do các cán bộ, đảng viên, công viên chức, người lao động cơ quan có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác, chấp hành tốt  kỷ cương, kỷ luật; cơ quan Ban Dân vận Trung ương có nền tảng thành tích tốt từ các nhiệm kỳ trước đặc biệt từ nhiệm kỳ 2015 - 2020” - đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Mong muốn Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cán bộ, đảng viên, công viên chức, người lao động cơ quan tăng cường tính chủ động trong việc lựa chọn các vấn đề mới, khó, vấn đề mà nhân dân quan tâm để nghiên cứu, khảo sát; tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu và thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu cho Đảng những chủ trương, đường lối về công tác dân vận thiết thực, chất lượng.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng Ban và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị trong 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ, cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận Hội nghị

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Thị Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Đoàn thể nhân dân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Ban Dân vận Trung ương; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Tôn giáo có thành tích trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng về tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân giai đoạn 2017 - 2020.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí Phó Trưởng Ban trao tặng, chúc mừng
đồng chí Vũ Thị Hiên 
vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ
cho Vụ Đoàn thể nhân dân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Tôn giáo

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu về Văn phòng Ban, giữ chức Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương; bổ nhiệm đồng chí Trịnh Minh Đại, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tôn giáo giữ chức Vụ trưởng Vụ Tôn giáo.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Quyết định điều động, bổ nhiệm
đối với đồng chí Đỗ Văn Dũng và Trịnh Minh Đại

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất