Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Dân vận Trung ương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Hội nghị đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với sự tham dự của các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bùi Tuấn Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan Ban Dân vận Trung ương ở Hà Nội và 2 cơ quan thường trực của Ban tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 5 - 8/7, tại Thủ đô Hà Nội, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và kết thúc sớm hơn so với dự kiến 1 ngày. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các nội dung được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận và quyết định gồm:

Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị...

Kết thúc Hội nghị thông báo nhanh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 3 tới toàn thể đảng viên của đảng bộ và quần chúng, nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, góp phần đưa những nội dung, tinh thần của Hội nghị lần thứ 3 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất