Thứ Năm, 23/5/2024
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài: Tăng cường vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin và tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19
 
Quang cảnh buổi họp 


Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, các thành viên Tổ giúp việc của Tiểu ban.

Căn cứ nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phân công, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và thực tế triển khai các hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, tại phiên họp các thành viên của Tiểu ban đã tập trung thảo luận và quyết định tập trung triển khai 6 nhóm nội dung hoạt động trong thời gian tới gồm: Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền; chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành tham gia vận động các tầng lớp nhân dân tự giác tuân thủ các quy định và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Vận động mỗi người dân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, chính quyền các cấp và khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động, trung thực trong cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng. Vận động đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người có nguy cơ nhiễm bệnh. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ, ủng hộ một số đối tượng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vận động nhóm F0 đã điều trị khỏi bệnh, có kháng thể cao, sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng tình nguyện phòng, chống dịch. Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ảnh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống COVID-19.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Tiểu ban Dân vận đã thống nhất ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên; thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Dân vận gồm một số đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ; giao Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương là bộ phận thường trực của Tiểu ban Dân vận. Định kỳ hằng tuần và đột xuất khi có yêu cầu, mỗi thành viên Tiểu ban gửi kết quả vận động và kiến nghị của nhân dân để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban Dân vận
 thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 


Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao sự phối hợp thống nhất hành động của các thành viên của Tiểu ban
Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh nhiệm vụ vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Tiểu ban Dân vận đa dạng hóa hình thức vận động, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các ban, bộ, ngành và các địa phương trong vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới./.

Ngọ Văn Khuyến 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác