Thứ Ba, 23/7/2024
Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

 Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư,
Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII bằng hình thức trực tuyến

Tham dự, tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí Phó Trưởng Ban: Bùi Tuấn Quang, Đỗ Văn Phới, Triệu Tài Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh những nét chính, trọng tâm, có tính đột phá, điểm mới trong Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Hội nghị lần thứ lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 192 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng (173 Uỷ viên chính thức và 19 Uỷ viên dự khuyết); đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Ủy viên Trung ương Đảng. Tổng số có 210 đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về 5 nội dung. Đó là: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.


 Điểm cầu Ban Dân vận Trung ương

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ tư; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII./.

Hoàng Phong

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất