Thứ Sáu, 14/6/2024
Đọc, trao đổi, phát huy kinh nghiệm từ các bài viết trên Tạp chí Dân vận vào thực tiễn công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh
 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
tặng quà động viên tổ công tác Ban Dân vận Thành ủy
tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hóc Môn       

Trên thực tế, không có hình mẫu chung cho tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận. Từ những quan điểm, quy định của Đảng, Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải nghiên cứu, vận dụng lý luận, tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác, áp dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn ở mỗi địa phương, cơ quan đơn vị mình. Và chuyên mục Thực tiễn - Kinh nghiệm của Tạp chí Dân vận trong nhiều năm qua đã đáp ứng được yêu cầu là cầu nối để gắn kết giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Cùng với những bài viết ở chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi trong Tạp chí Dân vận có nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác dân vận của Đảng, chuyên mục Thực tiễn - Kinh nghiệm giúp độc giả thấu hiểu vấn đề thực tiễn công tác dân vận ở từng địa phương, cơ quan đơn vị với những thuận lợi, khó khăn đặc thù.

Tuy nhiên, việc vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác dân vận ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương đòi hỏi sự quan tâm, chăm chút và không ngừng đổi mới, sáng tạo cùng với sự thay đổi, phát triển không ngừng của đời sống kinh tế - xã hội. Nhất là đối tượng của công tác dân vận chính là người dân, với tâm tư tình cảm, gắn chặt với sự thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội. Nếu bị đóng khung, bó hẹp trong phạm vi nhất định về không gian mà thiếu tính cởi mở trong tiếp thu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở các cơ quan, đơn vị, địa phương khác, việc thực hiện công tác dân vận rất dễ đi theo “lối mòn”, khó đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tinh thần Kết luận số 43-KL/TW 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đối với Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, việc tham gia viết bài để trao đổi kinh nghiệm cũng như đọc, phát huy kinh nghiệm của các tỉnh thành bạn trong việc thực hiện công tác dân vận là một nội dung thường xuyên giúp đội ngũ cán bộ dân vận nâng cao năng lực nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn. Đó là sự nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm về cách làm hay trong nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với chính quyền các cấp và kinh nghiệm về tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với Ủy ban nhân dân các cấp, để xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Ban Cán sự đảng UBND thành phố, giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và UBND thành phố, đạt hiệu quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến quan trọng về ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; đó là những cách làm hay về phát huy dân chủ, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đó là kinh nghiệm về huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương hay vận động nhân dân đoàn kết, chung tay chống dịch bệnh… Công tác dân vận của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò huy động, đoàn kết nhân dân chung sức xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, gần đây Ban Dân vận Thành ủy cũng đã đóng góp một số bài viết về Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận; Mười năm phong trào thi đua Dân vận khéo ở TP. Hồ Chí Minh; Dấu ấn phong trào thi đua Dân vận khéo ở TP. Hồ Chí Minh; Đồng lồng, đoàn kết phòng, chống đại dịch ở TP. Hồ Chí Minh; Công tác dân vận trong chăm lo, xây dựng văn hóa Đảng - Thực tiễn ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay… qua đó cũng nhận được sự phản hồi, đóng góp, trao đổi ý kiến từ các tỉnh thành bạn. Qua đó, nhiều đoàn cán bộ dân vận ở các tỉnh thành bạn đến với TP. Hồ Chí Minh và Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng thường xuyên tổ chức các đoàn cán bộ đến các tỉnh thành bạn trao đổi, học tập kinh nghiệm, vận dụng thực hiện công tác dân vận. Có thể nói, Tạp chí Dân vận đã trở thành cầu nối, kênh thông tin chính thống để Ban Dân vận các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận./.

Nguyễn Hữu Hiệp, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

                                                                                                

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất