Thứ Bảy, 25/5/2024
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Sơn Dương (Tuyên Quang)

 Đồng chí  Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tại xã Phúc Ứng (Sơn Dương) đoàn công tác đã khảo sát, tìm hiểu về việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, nhất là công tác vận động nhân dân huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng đường giao thông, thiết chế văn hóa ở cơ sở. Năm 2021 trên địa bàn xã triển khai xây dựng tuyến đường huyện ĐH17 và tuyến đường trục xã, nhân dân đã hiến hơn 6.500 m2 đất, tự phá dỡ vật kiến trúc và các tài sản trên đất để công trình thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng 5,3 km đường giao thông nông thôn, trên 4,6 km đường nội đồng, kiên cố hóa 2 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Hiện nay, xã Phúc Ứng đã đạt và duy trì vững 14/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


 Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương tìm hiểu về việc thực hiện công tác dân vận ở Phúc Ứng

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Phúc Ứng đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Những kết quả đó có vai trò quan trọng từ việc triển khai hiệu quả công tác dân vận. Đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: những kết quả trong công tác dân vận ở Phúc Ứng đã cho thấy, hệ thống chính trị đã có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy dân chủ trong vận động nhân dân tích cực, tự giác, tự nguyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Phúc Ứng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhân rộng và làm tốt hơn các mô hình dân vận khéo ở cơ sở, phát huy những cách làm hay, sáng tạo nhằm tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng lộ trình đề ra./.

(baotuyenquang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất