Thứ Bảy, 25/5/2024
Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026


 Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị về phía Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí Phó Trưởng Ban: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Triệu Tài Vinh; Nguyễn Lam; cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị của Ban. Về phía Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng; đại diện lãnh đạo các cục chức năng của Bộ và Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 với Bộ Công an. Đây được coi là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đưa nội dung nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả hơn.

Qua 5 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả toàn diện, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước. Nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận đã có bước chuyển biến tích cực; công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng cao. Triển khai tốt công tác dân vận đã giúp cho lực lượng CAND gần dân, gắn bó với nhân dân hơn - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và khẳng định.

Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận và lực lượng công an các cấp ngày càng chặt chẽ, nội dung triển khai thiết thực, cụ thể, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong lực lượng CAND, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân; động viên nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong những năm qua.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng với kết quả, kinh nghiệm đã có được, cùng với những tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại Hội nghị là cơ sở để việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an trong giai đoạn 2022 - 2026 sẽ tiếp tục chặt chẽ, cụ thể và đạt được kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm vụ của mỗi ngành.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã trình bày Báo cáo Tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2021.

Theo đó, ngay sau khi ký kết Chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức triển khai kịp thời, thường xuyên các nội dung; hướng dẫn 100% Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy và Công an cấp tỉnh tổ chức ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an định kỳ phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả; tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra… qua đó phát huy những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Kết quả sau 05 năm thực hiện, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 33 đề án về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận.

Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an tích cực phối hợp đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên đối với công tác dân vận; kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Tập trung vào công tác vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội… Lực lượng Công an đã vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tiện ích của mạng xã hội (Facebook, Zalo...) gắn với thực hiện công tác dân vận. Qua công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị quan trọng giúp lực lượng CAND khám phá nhiều vụ án, vụ việc; góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.


 Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính. Năm 2018 và 2019, Ban Dân vận và lực lượng CAND các cấp phối hợp phát động, triển khai “Năm Dân vận chính quyền”, với nội dung trọng tâm là xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Góp phần tham gia giải quyết và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả, kịp thời ngăn chặn phát sinh nhiều điểm nóng, vụ việc phức tạp…

Ban Dân vận và Công an các địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo. Công an 63 địa phương đã điều động, bố trí hơn 48.000 công an chính quy tại 100% số xã, thị trấn trong cả nước, tạo chuyển biến tích cực trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng vào kết quả công tác dân vận và công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Cùng với đó, Ban Dân vận, lực lượng Công an cùng cấp phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm tới các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội. Tính riêng từ năm 2019 đến nay, đã phối hợp vận động hơn 300 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa gần 8.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo tại 07 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang. Lực lượng CAND là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, đóng góp nhiều công sức và cả sự hy sinh thầm lặng trong thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ...

Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Dự thảo Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026. Hội nghị đã nghe 07 tham luận của các vụ, cục của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội. Qua đó làm rõ thêm kết quả, bài học kinh nghiệm, những kiến nghị, đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn tới.


Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng được thể hiện rất rõ trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đồng chí Tô Lâm chỉ rõ: Vận động quần chúng nhân dân là công tác cơ bản, chiến lược, một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng nhất của lực lượng CAND. Bởi bản chất của công tác Công an là vì nhân dân, dựa vào nhân dân, phục vụ nhân dân. Mục tiêu vận động, tuyên truyền của lực lượng Công an là để hạn chế tội phạm, không xảy ra tội phạm, chứ không phải chỉ là điều tra, xử lý tội phạm. Vì vậy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, thường xuyên với Ban Dân vận Trung ương trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận, đặc biệt là Chương trình phối hợp số 38 giai đoạn 2016 - 2021. Kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND và Ban Dân vận các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó cho thấy, Chương trình phối hợp là một chủ trương đúng đắn, phù hợp, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về công tác dân vận trong thời gian tiếp theo, đồng chí Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND và Ban Dân vận các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Xây dựng Kế hoạch triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 và tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện phù hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; góp phần xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” và “nền an ninh nhân dân”, “thế trận an ninh nhân dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

Tin Phan Thanh - ảnh Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất