Thứ Bảy, 25/5/2024
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Đề án 103

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 103 phát biểu tại phiên họp

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; Thành viên Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Tại phiên họp, đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ Trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương đã trình bày Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; Đề cương khảo sát.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án gồm 09 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng 5 thành viên.

Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên do đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương làm Tổ trưởng.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập đã cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Báo cáo Đề cương Đề án và Danh mục các báo cáo chuyên đề.

Về nội dung Đề cương báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của Đề án, các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung như: Thực trạng hoạt động, cơ cấu nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị mô hình hoạt động… của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; việc tổ chức thực hiện, thời gian, địa điểm chương trình khảo sát thực hiện Đề án…


 Quang cảnh phiên họp

Kết luận phiên họp, Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp sâu sắc, xác đáng của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập giúp việc.

Đồng chí nhấn mạnh, theo kế hoạch thời gian từ nay tới thời điểm trình Đề án không còn nhiều nhưng khối lượng công việc cần phải làm rất lớn. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập giúp việc cần tập trung hết sức hoàn thành các nội dung nghiên cứu, khảo sát thực trạng chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế hoạt động của các hội quẩn chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội.

Từ nay đến trước 15/9, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập phải hoàn thành dự thảo các văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Tờ trình, Báo cáo tổng kết về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (gọi tắt là báo cáo tổng kết) và Dự thảo văn bản của Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Tờ trình, Báo cáo thực trạng và Dự thảo văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế hoạt động khung của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt yêu cầu các báo cáo phải đề cập đến việc những vấn đề bất cập, phức tạp, những vướng mắc, khó khăn cần phải giải quyết, đồng thời đề xuất, kiến nghị, đặc biệt trong việc xây dựng các mô hình, chức năng nhiệm vụ mới phù hợp với điều kiện thực tiễn và tình hình mới. Kết quả nghiên cứu và đề xuất ban hành văn bản bảo đảo chất lượng, thiết thực, khả thi. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19.

“Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải là đầu mối, nhân tố nòng cốt tham mưu để cho ra đời báo cáo hiệu quả và chất lượng”. “Quyết tâm Đề án phải đề cập được những vấn đề đúng, trúng với thực tiễn để giải quyết thực tiễn, xây dựng đồng bộ, hiệu quả Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội, Liên hiệp các Hội" - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài lưu ý.

Sau Phiên họp này, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập sẽ tiếp thu và hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó bổ sung thêm các công việc như: định hướng nội dung yêu cầu trong xây dựng báo cáo; việc nội dung đề cương khảo sát, thành viên của các đoàn công tác...

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất