Thứ Bảy, 22/6/2024
Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương).

Về phía Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch; Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội và cùng nhiều vị đại biểu khác trong khối Liên hiệp Hội và các đơn vị thành viên.

Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, cho biết: Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, từ 15 Hội ngành toàn quốc và một Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố ban đầu sáng lập và hình thành lên Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đến nay đã có 91 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố là các hội thành viên, 574 tổ chức khoa học và công nghệ và 3 đơn vị trực thuộc. Tổ chức bộ máy của hội từng bước củng cố, phát triển; số hội thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc tăng lên, thu hút trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức.

Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học được triển khai, góp phần tạo môi trường mới để thu hút nhiều trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có được những kết quả nêu trên là do sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Các văn bản quy định về địa vị pháp lý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở cấp Trung ương và địa phương chưa đầy đủ; thiếu các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, các hoạt động đối với Liên hiệp hội địa phương. Cơ cấu tổ chức bộ máy chưa thống nhất từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương với nhau. Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các hội ngành thành viên và tổ chức trực thuộc còn nhiều khó khăn. Các hội ngành thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập ít có cơ hội tiếp cận với nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chưa được quan tâm. Các Hội ngành toàn quốc và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn yếu; nội dung và hình thức hoạt động chưa thực sự hấp dẫn trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Cơ chế vận hành của một số Liên hiệp hội địa phương và một số Hội ngành toàn quốc chưa năng động, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới sáng tạo.

Hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có. Thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội…

 


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng thời khẳng định, từ khi quyết định thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đảng ta đã xác định rõ chức năng nhiệm vụ, vai trò là nòng cốt tập hợp đoàn kết, vận động và phát huy được tinh hoa trí tuệ của mỗi trí thức Việt Nam để đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm nổi bật hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam; chủ động hơn trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ./.

Nhật Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất