Thứ Bảy, 22/6/2024
Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương: Đẩy mạnh hoạt động năm 2022 gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
 

Quang cảnh Hội nghị


Tham gia chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Khối Phó thường trực Khối thi đua; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Khối Phó Khối thi đua.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ và cán bộ trực tiếp làm tham mưu công tác thi đua khen thưởng của 14 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thảnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương trình bày dự thảo kế hoạch công tác năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. Theo đó, trong năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghị quyết đại hội đảng bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2022.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao của từng cơ quan trong Khối thi đua. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, điển hình mới, các nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong toàn Khối thi đua.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Các hoạt động của Khối thi đua được tổ chức nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của các cơ quan trong Khối thi đua; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng thời, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước của Khối.

 

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương
phát biểu kết luận Hội nghị


Trong năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung tổ chức hoạt động an sinh xã hội, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua và trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối… Ngoài ra, tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức tọa đàm, tổ chức các hoạt động gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua, đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, Lãnh đạo Khối thi đua sẽ hoàn thiện Kế hoạch và mong muốn các cơ quan được phân công chủ trì tổ chức các hoạt động của Khối chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Khối thi đua để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả…

Tin và ảnh: Minh Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất