Thứ Tư, 6/12/2023
Ban Dân vận Trung ương góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

 Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của 11 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 11 ý kiến trao đổi, thảo luận và góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các đại biểu dự Hội nghị đồng tình với các nội dung nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội, nhất là các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời, đánh giá cao những điểm mới trong dự thảo lần này về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhấn mạnh tính cầm quyền của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân...

Phát huy tinh thần chủ động của mỗi chi bộ, đảng viên, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó tập trung vào các nội dung về công tác dân vận, xây dựng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo, công tác dân tộc, giảm nghèo bền vững…

Đặc biệt, trong phần đánh giá thành tựu nhiệm kỳ XII, các đại biểu đề nghị cần bổ sung kỹ hơn về phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều đại biểu cho rằng, sức mạnh của khối đại đoàn kết đang phát huy rực rỡ, sức mạnh của nhân dân đang khơi dậy mạnh mẽ, thể hiện rõ nhất trong việc toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trong các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua.

Bên cạnh đó, về lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, bảo vệ môi trường, các đại biểu cũng đề nghị cần đánh giá, bổ sung đầy đủ, khách quan, qua đó có định hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phù hợp vì đây là các lĩnh vực còn nhiều hạn chế trong thời gian qua, được nhân dân rất quan tâm. Phần đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu cho rằng xem xét, nghiên cứu, đánh giá lại cho phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là ảnh hưởng của Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020, trên cơ sở đó, cần có sự nhìn nhận đúng và rút ra bài học, kinh nghiệm cũng như định hướng phát triển kinh tế thực tế hơn.

Đối với tầm nhìn và định hướng phát triển, các đại biểu đề nghị cần đưa vấn đề bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế; bảo đảm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu đã thể hiện được sự đầu tư nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng vụ, đơn vị và của cá nhân từng đồng chí cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan yêu cầu, tổ giúp việc ghi chép, tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các ý kiến phát biểu để báo cáo Đảng ủy cấp trên theo kế hoạch và đúng tiến độ./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất