Thứ Năm, 18/7/2024
Tiếp tục nêu gương, cống hiến, lan tỏa và thúc đẩy những giá trị trong học tập và làm theo Bác

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành những nhiệm vụ thường xuyên, thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các đảng ủy trực thuộc Khối đã hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề cho từng năm. Nội dung kế hoạch đề ra những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Các đảng ủy trực thuộc chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng như: hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề, các diễn đàn giáo dục truyền thống... Các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đưa việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, gắn với nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với phương châm “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác, từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, những vấn đề còn vướng mắc, chưa đồng thuận về cơ bản đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ và giải quyết kịp thời. Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”;  phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối được triển khai sâu rộng. Có 1.108 bài của các đảng bộ trực thuộc gửi dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã xét trao 32 giải cho các tác phẩm xuất sắc, đồng thời chọn các bài đạt chất lượng cao tham dự giải cấp Trung ương. Giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen 99 tập thể, 43 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ trong chi bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch”, năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối tự giác học tập và làm theo Bác, nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí lưu ý, các cấp ủy cần nghiên cứu giải pháp khắc phục nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả những hạn chế, tồn tại; cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu; lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm.Các cấp ủy cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu kết luận tại Hội nghị


Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng 50 chi bộ tiêu biểu, trong đó có Chi bộ Vụ Tổ chức -Cán bộ (Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương) vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen và tặng hoa
cho các chi bộ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 (đại diện Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ,
Ban Dân vận Trung ương đứng thứ 7, từ trái sang)


* Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương


 Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề
năm 2022 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
gắn với việc “tự soi, tự sửa” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, ngày 19/5/2022


 GS.TS. Hoàng Chí Bảo nói chuyện về nội dung chuyên đề năm 2022


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
cùng lãnh đạo ban, lãnh đạo đảng ủy cơ quan và GS.TS. Hoàng Chí Bảo
tại sinh hoạt chuyên đề năm 2022

 

Quang cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo Bác về phong cách làm việc dân chủ,
sâu sát cơ sở, vì dân”
của Ban Dân vận Trung ương ngày 18/5/2023

 

GS. TS. Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
trình bày chuyên đề tại Hội nghị

 

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương
phát biểu kết luận Hội nghị

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất