Chủ Nhật, 21/7/2024
Hội thảo khoa học “Thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”
 
Quang cảnh Hội thảo 


Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài; Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; 

Tham dự Hội thảo còn có các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Lam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực một số tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam; các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo, cán bộ một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể trong chiến lược phát triển đất nước

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài cho biết, tư tưởng “lấy dân làm gốc” chính thức trở thành bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng tại Đại hội VI. Từ quan điểm “dân là gốc” trong lịch sử, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, các kỳ Đại hội của Đảng tiếp tục nhấn mạnh tập trung ở sức mạnh to lớn, nguồn lực vô tận của Nhân dân; Nhân dân là nền tảng, chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị, lực lượng rộng lớn trong mọi phong trào cách mạng. Đến Đại hội XIII của Đảng, quan điểm dân là gốc, dân là trung tâm được thể hiện nhất quán, xuyên suốt và bao trùm trong tất cả các văn kiện; Đảng đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể trong chiến lược phát triển đất nước; sự lãnh đạo của Đảng phải hướng vào vị trí trung tâm là Nhân dân, phải khơi thông những nguồn lực và sự sáng tạo của Nhân dân, tạo sự chuyển động tích cực của Nhân dân.

 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng
phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo
 

 

Để Ban Chủ nhiệm Đề tài có thêm nhiều thông tin khoa học có giá trị trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề tài, góp phần đắc lực cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua; phân tích sâu sắc thực trạng việc vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với những nguyên nhân thành công, hạn chế đối với các địa phương, ngành, lĩnh vực; xác định những vấn đề đặt ra và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Chào mừng các đồng chí lãnh đạo và đại biểu về dự Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Một dấu ấn nổi bật của thành phố đó là thực hiện hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, giúp thành phố nhanh chóng thay đổi diện mạo đô thị. Thành phố cũng xác định rõ tôn chỉ phát triển kinh tế luôn gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội một cách hài hòa, bền vững, trong đó người dân thành phố là chủ thể trung tâm, quyền lợi của người dân được đặt trên hết. Từ đó, các chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn như: Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, các chính sách ưu đãi vượt trội cho người dân đã đồng hành và đảm bảo cuộc sống cho người dân thành phố... Hội thảo này là dịp để thành phố Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và học hỏi kinh nghiệm, các giải pháp hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương bạn để vận dụng, tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

 
 Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Hội thảo

 

Hội thảo nhận được 35 tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, các nhà khoa học gửi tới Hội thảo; có 11 ý kiến tham luận, trao đổi trực tiếp tại Hội thảo. 

Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong vận dụng, thực hiện

Tại Hội thảo, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết: Nhờ vận dụng tốt bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm", việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách đặc thù của tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả nổi bật. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Tỷ lệ giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 là 2,93%, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 6,39%/ năm. Tuy nhiên, việc vận dụng còn một số hạn chế như: công tác thể chế văn bản chưa kịp thời, công tác chỉ đạo điều hành một số đơn vị còn chưa sát sao; nguồn lực bố trí đối ứng, lồng ghép chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Đức Hinh phát biểu tại Hội thảo 

 

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng "thế trận lòng dân", Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh: Thời gian qua, Quân khu 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững chắc. Hằng năm, Quân khu tổ chức gặp mặt, tuyên dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu; phát huy tốt Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên; phối hợp 11 tỉnh trên địa bàn hằng năm tổ chức hội nghị phân công, giao địa bàn cho các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn… Những việc làm đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng vũ trang Quân khu; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”.

Đề cập đến việc phát huy tinh thần làm chủ và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một trong những nội dung trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ này là phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ để phụ nữ có khả năng giải quyết các vấn đề của mình và tổ chức cho phụ nữ tham gia xây dựng đảng, xây dựng tổ chức Hội thông qua các hoạt động thiết thực như tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng hỗ trợ nguồn lực để phụ nữ tự tin, thể hiện vai trò làm chủ bản thân, gia đình và xã hội; vận động và tổ chức để phụ nữ tham gia các hoạt động cộng đồng; tạo diễn đàn để phụ nữ được thể hiện tiếng nói, tham gia xây dựng đảng, chính quyền; lên tiếng bảo vệ khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ bị xâm hại, vi phạm…

 
 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương
phát biểu tại Hội thảo

 

Theo đồng chí Nguyễn Chí Tài, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ tôn giáo. Trong đó nổi bật là phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, bảo trợ xã hội, các hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động, đoàn kết chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tham gia cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên tiếp xúc, tăng cường mối quan hệ gắn bó, thân thiện, cởi mở với các tổ chức tôn giáo bằng nhiều hình thức...

Giải pháp để phát huy nguồn lực từ Nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân tộc

Bàn về phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, PGS.TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III cho rằng: Qua quá trình lãnh đạo và xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, Đảng ta đã bổ sung thêm hai nội dung trong phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thành "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Để phương châm đi vào thực tiễn cuộc sống, cần hoàn thiện quy định góp ý xây dựng Đảng, giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; bổ sung, hoàn thiện quy chế, hướng dẫn chất vấn trong Đảng theo hướng mở rộng quyền dân chủ của đảng viên, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia chất vấn; nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động, chỉ số hài lòng của Nhân dân đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên; nghiên cứu xây dựng, ban hành luật về giám sát, phản biện xã hội…

 
PGS.TS. Lê Văn Đính phát biểu tại Hội thảo 


Khẳng định vai trò của việc nghiên cứu, thể chế Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ đề nghị, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cần quan tâm đến một số khía cạnh như: phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, chú trọng dân chủ ở cơ sở; phát huy dân chủ gắn với nâng cao dân trí, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ; gắn phát huy dân chủ với cải cách hành chính…

Đề cập đến các giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", đồng chí Nghiêm Văn Chuẩn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ; tăng cường đối thoại với Nhân dân bằng các hình thức phù hợp; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tham gia giải quyết những vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia  Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, các nhà khoa học, các đại biểu dự và tham luận tại Hội thảo. PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh: Qua hội thảo cho thấy từ thực tế nghiên cứu khoa học, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo vị trí, vai trò, chức năng của từng cơ quan, đơn vị và trên các cương vị công tác của mình đối với việc vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hoạt động thực tiễn địa phương, đơn vị, các tham luận, ý kiến phát biểu đã bổ sung, tiếp tục khẳng định, làm rõ những giá trị tư tưởng, lý luận cũng như kết quả thực tiễn của việc vận dụng bài học lấy “dân làm gốc”, “dân là trung tâm” và hệ thống quan điểm của Đảng ta về xây dựng và phát huy sức mạnh của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ, nhất là qua gần 40 năm đổi mới đất nước từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay.

 
Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm
phát biểu kết luận Hội thảo
 

 

"Qua các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm từ thực tiễn; nổi bật là công tác tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy, tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị. Với những phương thức, cách làm sáng tạo, Đảng ta đã tạo được sự đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương và đạt được những thành tựu vượt bậc. Từ một đất nước cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn mình trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; Nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; độc lập, chủ quyền được bảo đảm" - PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Tiếp thu đầy đủ các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm mong muốn các địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp để Đề tài KX 04.11/21-25 đạt được những kết quả nghiên cứu hiệu quả nhất, chắt lọc, lựa chọn nội dung đề xuất, tham mưu cho Đảng những vấn đề cốt lõi, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong tình hình mới./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất