Thứ Tư, 1/2/2023
Đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về "Năm Dân vận chính quyền"
 
Quang cảnh buổi làm việc 


Cùng tham gia Đoàn Kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Bộ Tư pháp, tiếp đoàn làm việc có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các Ủy viên Ban cán sự Đảng; các Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội Bộ Tư pháp; thủ trưởng các đơn vị của Bộ.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 của Đảng bộ Bộ Tư pháp. Theo đó, việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã được Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa, thể chế hóa được ban hành và tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, đã tạo không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác dân vận của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện đồng bộ, phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cùng với các cơ quan liên quan, Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội thể chế hóa những chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận thành các quy định trong Hiến pháp 2013, trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của các bộ, ngành và tổ chức theo dõi việc thi hành các văn bản đó trong thực tiễn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, đồng thời khẳng định nội dung của công tác dân vận của chính quyền không nằm ngoài chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp nói riêng, của các bộ, ngành nói chung.

Đồng chí Trương Thị Mai đề xuất trao đổi thêm một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động “Năm dân vận chính quyền" tại Bộ Tư pháp như nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện cải cách hành chính; kết quả thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Tin và ảnh: Mai Ngọc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác