Thứ Tư, 21/2/2024
Lấy sự đồng thuận của người dân làm hiệu quả công tác
 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tại buổi làm việc cho biết, thực hiện công tác dân vận năm 2018, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã xác định rõ mục tiêu của "Năm dân vận chính quyền" 2018 là xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thật sự gần dân, của dân, do dân, vì dân, góp phần thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Đảng ủy Bộ Công Thương đã xây dựng Chương trình công tác dân vận năm 2018 (Chương trình số 91-CTr/ĐUB ngày 27/02/2018) và chỉ đạo các chi bộ, cấp ủy xây dựng kế hoạch chương trình công tác dân vận năm 2018, triển khai thực hiện. Các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Bộ đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giao nhiệm vụ và yêu cầu đảng viên giữ vững vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công tác dân vận, thuyết phục, vận động, lôi cuốn quần chúng làm theo.

Về những kết quả đã đạt được, báo cáo cho biết, Bộ Công Thương đã quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới, cải tiến cách thức làm việc. Đối với công tác cán bộ, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ luôn đề cao dân chủ, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, đánh giá, xem xét kỹ các trường hợp cán bộ khi thực hiện đề bạt, bổ nhiệm, điều chuyển…

Công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện và ngày càng quyết liệt, thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, Quy chế làm việc Bộ Công Thương, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy trình xử lý công việc của Bộ và của từng đơn vị trong cơ quan Bộ, góp phần nâng cao hiệu quả và đề cao trách nhiệm của cán bộ khi thực thi công vụ; đồng thời góp phần chống các hiện tượng tham nhũng, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân…Việc rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài

Đặc biệt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng. Đối với những sự việc cụ thể, Ban cán sự Đảng chỉ đạo lập tổ xác minh và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ đã phối hợp cùng các đơn vị thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo. “Từ đầu năm 2018 đến nay, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ Công Thương là 412, trong đó số đơn thư đúng thẩm quyền đã giải quyết là 64, số đơn thư không đúng thẩm quyền là 348; hiện nay không có đơn thư tồn đọng”, báo cáo cho biết.

Hai bài học được nhấn mạnh trong việc triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018 là tăng cường sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng đối với công tác dân vận, coi công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Chủ động quán triệt sâu rộng và thể chế hóa kịp thời, đồng bộ các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Hai là, lắng nghe, tìm hiểu các nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề ra các hình thức dân vận vừa bảo đảm tính hiệu quả, vừa bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Làm rõ hơn một số vấn đề nêu trong báo cáo, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, thời gian qua Bộ Công Thương đã nỗ lực tập trung quyết liệt trong việc hoàn thiện thể chế với tinh thần cải cách, hướng tới môi trường công khai minh bạch. “Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, hành động, hiệu quả”, Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể hóa phương châm nói trên”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ cũng luôn quan tâm để các tổng công ty và doanh nghiệp trực thuộc phục vụ tốt mục tiêu phát triển, đồng thời gắn với nhiệm vụ phục vụ cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác dân vận để tạo đồng thuận ý Đảng ng lòng dân. Kêt hợp dân vận khéo léo trong các phong trào thi đua.

Theo Bộ trưởng, một trong những thành công nhất, tâm đắc nhất là các tư tưởng đổi mới, cải cách đã “hằn sâu, ngự trị” trong các hoạt động của Bộ Công Thương từ đầu nhiệm kỳ của Chính phủ mới và và cụ thể hóa trong Năm dân vận chính quyền 2018. Các công tác của Bộ Công Thương đều hướng tới sự hài lòng của người dân. Đội ngũ công chức của Bộ luôn đặt mình là đối tượng điều chỉnh để xem mức độ đáp ứng thực tế của chính sách. “Tư tưởng Chính phủ kiến tạo và phục vụ phục vụ đã được định hình rõ nét”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng thẳng thắn cho rằng công tác dân vận trong nội bộ có chỗ chưa làm được tốt, nên còn tình trạng cán bộ, công chức còn tâm tư, tư tưởng chưa thông. Ở đây Ban cán sự đảng cũng có trách nhiệm. “Nếu công tác tư tưởng không được làm kịp thời, những tâm tư trên sẽ tác động mạnh tới công việc”, Bộ trưởng nhìn nhận.

Bài học kinh nghiệm trong Năm dân vận chính quyền 2018 được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu bật là là việc tăng cường sự lãnh đọa của Đảng, đồng thời lắng nghe ý kiến nhân dân để có hình thức dân vận phù hợp. Phát huy khối đại đoàn kết để công tác dân vận ngày càng được triển khai sâu rộng. Đồng thời công tác dân vân cần được gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đã biểu dương những nỗ lực của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ trong việc thực hiện công tác dân vận. Điều này càng có ý nghĩa khi lĩnh vực công tác của Bộ rất rộng với 36 nhiệm vụ thuộc 9 lĩnh vực. “Bộ Công Thương là bộ đa ngành đa lĩnh vực, có những lĩnh vực rất nhạy cảm với người dân, có lĩnh vực người dân tham gia, có lĩnh vực quyết định thành công của công nghiệp hóa hiện đại hóa, lại có cả lĩnh vực phát triển kinh tế định hướng XHCN. Bộ Công Thương đã đóng góp cho phát triển, an ninh chính trị, đời sống nhân dân”, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai nhìn nhận.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Công Thương đã thay đổi trong nhận thức và hành động chuyển từ tư duy “đứng trên, người dân phục tùng” sang chính quyền phục vụ dân. Bộ đã tạo sự đồng thuận trong người dân và doanh nghiệp "Khi người dân đồng thuận thì là cơ hội, nếu người dân không tham gia thì tính chất phục vụ không còn”, đồng chí Trương Thị Mai nêu quan điểm.

Thành công trong công tác của Bộ Công Thương còn được thể hiện trong các nỗ lực hoàn thiện thể chế. Bản thân Bộ đã chủ động tham gia vào quá trình này. Theo Trưởng Ban Dân vận T.Ư, người dân bây giờ quan tâm rất kỹ nội dung các nghị định.

Bên cạnh đó trong công tác cải cách bộ máy của Bộ Công Thương cần ghi nhận vai trò người đứng đầu, ban cán sự Đảng. Vừa qua thăm dò ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xếp thứ 9/18 về tín nhiệm cao. Đó cũng là mức độ uy tín của ngành Công Thương. Bộ cũng đã nỗ lực rất lớn trong cải cách hành chính khi mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ là 50% thì Bộ Công Thương đã đạt 72%.

Đặc biệt trong gần 3 năm qua Bộ rất quan tâm cải thiện hình ảnh trong quan hệ với nhân dân. “Dân vận chính quyền không tách riêng mà hòa trong chức năng nhiệm vụ để đi đến cuộc sống người dân”, Trưởng Ban Trương Thị Mai đánh giá.

Bộ cần tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ công chức vì tương lai tốt hơn cho đất nước, cho ngành. Một số dịch vụ cấp độ 2 cần khẩn trương chuyển sang cấp độ 3,4. Tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại chính sách để bảo đảm chính sách được thực thi. Tăng cường công tác phối hợp ngoài nội bộ chính phủ, với chính quyền các cấp, mặt trận. “Sự đồng thuận của dân là kết quả tích cực của công tác”, đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đã “đặt hàng” lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo tham luận về kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính tại hội nghị sơ kêt công tác giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2019./.

Nguồn: moit.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác