Thứ Năm, 18/7/2024
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Phú Thọ

 Đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc 

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Trường Giang Giám Đốc Công an tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, phòng V05, PX03 Công an tỉnh; Lãnh đạo Ban Dân vận, Công an Thành phố Việt Trì.

Theo báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018, lực lượng Công an và Dân vận các cấp trong tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất chủ trương chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, đình công, lãn công tại các khu công nghiệp...

Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, nhiều mô hình đã hoạt động có hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Qua đó góp phần tạo dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí điều hành của Nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh trong năm 2018. Cụ thể là, công tác phối hợp của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Phú Thọ bài bản, từ việc quán triệt, triển khai đã cụ thể hóa công tác kiểm tra, giám sát theo thời gian. Công tác tham mưu cho cấp ủy ,Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời, chính xác, các văn bản của Trung ương, của Bộ Công an được triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả. Từ đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính. Quan hệ với Nhân dân được cải thiện, gắn bó, xây dựng được hình ảnh của người chiến sĩ Công an, công tác tinh giản biên chế, cải cách bộ máy trong ngành công an được thực hiện tốt...

Trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thới, đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cần cụ thể hóa chương trình phối hợp năm 2019, đề ra kế hoạch và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận trong ngành công an, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ và cải cách hành chính, tăng cường giáo dục chiến sĩ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Dân vận khéo” và điển hình “Dân vận khéo” gắn với nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương./.

 Vũ Thành Trung - Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất