Thứ Tư, 19/6/2024
Công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị
 
Hình ảnh tại buổi làm việc. (Nguồn: baoangiang.com.vn)


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong năm 2018; nhất là tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện hoàn thành thắng lợi 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, trong đó có kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của tỉnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tỉnh ủy An Giang tập trung, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới, trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng lấy dân làm gốc, đặt quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu; việc gì có lợi cho nhân dân thì làm, còn việc gì có hại cho dân thì phải tránh. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trước khi ban hành đều đưa ra bàn thảo với nhân dân, hỏi ý kiến nhân dân, nên chúng ta phải học theo Bác: “Làm dân vận khéo việc gì cũng thành công”, dân vận vừa là mục tiêu, vừa là phương thức trong vận động cách mạng trên cơ sở các chính sách, đường lối, pháp luật; tất cả vì nhân dân phục vụ, hợp với lòng dân xuất phát từ nhân dân để nhân dân đồng thuận, ủng hộ thì sẽ thành công, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị tỉnh An Giang cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; vì vậy cần thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật trên tinh thần bám sát hơi thở cuộc sống, loại bỏ quy định không phù hợp; chủ  động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, máu thịt của Nhà nước.

Riêng về công tác an ninh trật tự và phòng chống buôn lậu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng yêu cầu thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm tín dụng đen; tập trung quan tâm phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới để ổn định đời sống của người dân, vận động người dân không tham gia buôn lậu ở khu vực biên giới...

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” trên địa bàn tỉnh, bước đầu An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và đẩy nhanh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tỉnh An Giang cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; xoá đói, giảm nghèo; tỉnh cũng đã quyết tâm xây dựng một nền hành chính kiến tạo, phát triển với phương châm “trách nhiệm, một cửa, thân thiện, hiệu lực, hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp lòng dân”.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, tỉnh An Giang tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 2.900 mô hình “Dân vận khéo’’ và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên 4 lĩnh vực như: mô hình phát triển kinh tế - xã hội; mô hình văn hoá, xã hội; mô hình đảm bảo an ninh quốc phòng và mô hình xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các mô hình đã thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đóng góp 1.870 tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu đường, cất nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết. Đến nay, tỉnh An Giang cũng đã công nhận 39/119 xã nông thôn mới, chiếm 32,7% và đến cuối năm 2018, tỉnh An Giang sẽ công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại và kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Song song đó, trong công tác thực hiện sẽ giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình...  Đặc biệt, tỉnh An Giang cũng tập trung củng cố hệ thống dân vận, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới.....

Cũng trong chuyến công tác, làm việc tại tỉnh An Giang, chiều 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới thị sát khu vực biên giới thành phố Châu Đốc; đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Vĩnh Ngươn - Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn (thành phố Châu Đốc, An Giang). Cũng trong chuyến thị sát biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn Công tác đã tới thăm các gia đình chính sách: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài (ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc) và bà Nguyễn Thị Út, thương binh hạng 3/4 tham gia kháng chiến chống Mỹ (ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Ngươn). Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm Công ty cổ phần May Việt Mỹ (thành phố Châu Đốc) đây là doanh nghiệp đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân khu vực biên giới.../.

Thanh Sang/TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất