Thứ Năm, 18/7/2024
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Hải Phòng

 Đồng chí Trương Thị Mai thăm Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam,
 tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tổ chức công đoàn và quan hệ lao động tại địa phương chiều 4/3.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển năng động, mạnh mẽ, trong tốp đầu cả nước của TP Hải Phòng trong thời gian qua đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo thành phố Cảng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, trong quan hệ lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động có sự đổi mới, tạo dựng mối quan hệ hài hòa, cùng phát triển…

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Kết quả, toàn thành phố hiện có 209 tổ chức cơ sở Đảng ngoài Nhà nước, HTX với hơn 15 nghìn đảng viên, chiếm 3,29% trong tổng số lao động. Đây là tỷ lệ cao so với bình quân chung các địa phương khác trong cả nước. Đồng thời, Hải Phòng cũng đã kết nạp được chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Trong chín năm từ 2010 đến 2018, thành phố phát triển được 983 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đạt tỷ lệ 95% số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên) có tổ chức công đoàn và tổng số đoàn viên công đoàn gần 10 nghìn người. Tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác đã tăng cường hoạt động, tạo “cầu nối” quan trọng giữa chủ doanh nghiệp và người lao động trong ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Do vậy, số vụ việc đình công giảm mạnh và chỉ xảy ra ở doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp…

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP Hải Phòng cần tiếp tục chú trọng phát triển Đảng, nâng cao vai trò công đoàn và tạo lập quan hệ lao động ổn định. Đây là cơ sở để tạo sự ổn định chính trị và phát triển bền vững. Trong đó, vấn đề nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, vai trò của tổ chức công đoàn, cùng các doanh nghiệp và người lao động là hết sức quan trọng; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Đồng chí cũng lưu ý, việc phát triển tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên phải bảo đảm có đủ điều kiện quy định, nhất là phẩm chất, chất lượng, không chạy theo số lượng; tăng cường quản lý nhà nước và đưa các quy định của pháp luật vào thực tế. Nhà nước phải hỗ trợ vận hành các cơ chế hòa giải, trọng tài trong giải quyết các tranh chấp trong quan hệ lao động; triển khai thực hiện các điều kiện theo các công ước quốc tế và Hiệp định tự do thương mai thế hệ mới mà nước ta tham gia…

Cũng trong sáng 4/3, đồng chí Trương Thị Mai đã có cuộc khảo sát, làm việc về vấn đề trên tại Khu kinh tế Hải Phòng, thăm Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam và Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng./.

Nguồn: nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất