Thứ Năm, 13/6/2024
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội

 Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, công tác phối hợp hoạt động giữa TCCT, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thực hiện toàn diện, sát chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Cơ quan thường trực có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Thông qua thực hiện Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hoạt động đã tăng cường đoàn kết gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa đơn vị quân đội với ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh…

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp với các tổ chức chính trị -xã hội, ban, ngành, địa phương tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, quân đội và các địa phương phát động. Cụ thể là các đơn vị quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hàng triệu ngày công cùng nhân dân sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn; xây mới, nâng cấp hàng ngìn bệnh xá dân y và quân dân y, xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội... cho các đối tượng chính sách, người nghèo; giúp đỡ các trung tâm điều dưỡng thương binh, làng hữu nghị Việt Nam, tạo việc làm cho con thương binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; xóa mù chữ cho hàng chục ngàn lượt người, dập tắt hàng trăm đợt dịch bệnh, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, làm thủy lợi, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào mang ý nghĩa nhân văn và thiết thực, như các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”...


 Các đại biểu trao đổi về hoạt động công tác phối hợp

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật các kết quả đạt được của chương trình công tác phối hợp trong năm 2018, đồng thời chỉ rõ tập trung vào các vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ về công tác phối hợp trao đổi thông tin, xây dựng khung định hướng cụ thể hóa chương trình công tác phối hợp tại các địa phương, phối hợp thực hiện các ngày kỷ niệm lớn trong năm của đất nước, quân đội và hệ thống dân vận…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trao đổi của các đại biểu trong xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động, đồng thời khẳng định: Kết quả phối hợp hoạt động đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa sâu sắc. Các hoạt động đã góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; giảm thiểu, khắc phục thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các địa phương trên địa bàn cả nước.

Trong năm 2019, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động, TCCT, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nội dung chỉ tiêu chương trình phối hợp. Trong đó, tập trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền"; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, quân đội, các tổ chức và địa phương phát động…/.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất