Thứ Hai, 15/7/2024
Hội nghị sơ kết các chương trình phối hợp của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Công an
Đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tại điểm cầu trung tâm, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K’ré, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo thường trực các tỉnh, thành ủy, Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” các tỉnh, thành phố.

Báo cáo về kết quả các chương trình phối hợp và hành động, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Công tác triển khai, thực hiện các Chương trình phối hợp, Chương trình hành động đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và được lực lượng Công an phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác, đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa các lực lượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

Các Ban Chỉ đạo địa phương, cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đi vào chiều sâu, hiệu quả chất lượng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước củng cố, kiện toàn...

 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm


Các đại biểu dự
Hội nghị cũng nghe tham luận của một số địa phương, cơ quan, đơn vị về thực tiễn công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương, đơn vị. Trong đó, các tham luận đã đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đã đặt ra đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo trình bày tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: sau 5 năm thực hiện Chương trình 09 đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa đoàn viên và hội viên. Việc thực hiện Chương trình 09 và Chương trình 38 đã tạo được sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền, nhất là lực lượng công an với nhân dân thông qua diễn đàn công an đối thoại với nhân dân, và diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân tố giác tội phạm ở khu dân cư và địa bàn xã, phường do Mặt trận tổ chức. Đặc biệt là sự gắn kết giữa lực lượng công an và lực lượng quân sự trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Công an tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp tổ chức nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở địa bàn dân cư; tiếp tục tổ chức hiệu quả Diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân, tố giác tội phạm cũng như Diễn đàn Công an nhân dân (CAND) ở xã, phường. Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người dân trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm đã đạt được hiệu quả trong thời gian qua như Câu lạc bộ xe ôm phòng, chống tội phạm; Hiệp sỹ đường phố... Ngoài ra, thông qua các tổ chức thành viên, từng tổ chức, từng gia đình cần tăng cường hơn nữa quản lý giáo dục để người thân không vi phạm pháp luật... 

 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Q
uá trình triển khai thực hiện các chương trình phối hợp và hành động đã tạo ra mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương như mô hình tổ, đội nắm tình hình cơ sở của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; mô hình xứ họ đạo không có ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội của Thái Bình; mô hình dân vận khéo gắn với nông thôn mới của Đồng Nai... Các mô hình đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân và được người dân quan tâm tự giác tham gia. Nếu các mô hình này được nhân rộng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Trên cơ sở khắc phục những hạn chế trong thực hiện các chương trình phối hợp đã được Hội nghị chỉ rađồng chí Trương Thị Mai mong muốn các chương trình phối hợp tiếp tục triển khai vững chắc. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; về Kết luận số 44 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, MTTQ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể. Đồng thời, xây dựng phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở; chăm lo tạo điều kiện xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và xác định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng công an. Đồng thời Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 

Đồng chí Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 trong triển khai Chương trình phối hợp số 09


Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, lực lượng
Công an, Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ... Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị việc tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, hải đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở…(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đăng trên Tạp chí Dân vận số tháng 3/2019).

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất