Thứ Sáu, 21/6/2024
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc tại tỉnh Lai Châu

Quang cảnh hội nghị


Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía lãnh đạo tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Hòan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc rất ít người là Cống, Mảng, La Hủ và Si La. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, chính sách dân tộc được ban hành và bổ sung nguồn lực để tỉnh thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển cả về quy mô và chất lượng, dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hàng hóa chủ lực như:cây lương thực, cây chè, cây cao su, quế, sơn tra, mắc ca… Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân trên 15%/năm.Tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm khá nhanh, năm 2018 đạt 32,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm bình quân 3,8%/năm; năm 2018 đã có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện (Tân Uyên , Than Uyên) ra khỏi danh sách huyện nghèo. Đội ngũ cán bộ người DTTS tăng cả số lượng và chất lượng. Đời sống của nhân dân các dân tộc đã được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Quốc phòng - an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hằng năm; công tác giáo dục-đào tạo, sắp xếp cán bộ, công chức là người dân tộc Mông, là đảng viên trong hệ thống chính trị tăng theo từng năm; đồng bào từng bước từ bỏ những hủ tục lạc hậu, yên tâm lao động sản xuất, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo còn cao; kết quả thực hiện các chính sách dân tộc còn hạn chế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; việc giải quyết nhu cầu thiết yếu của đồng bào về đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt có nơi còn chậm; hệ thống y tế cơ sở còn khó khăn; hệ thống chính trị ở cơ sở một số nơi hoạt động chưa hiệu quả; tình hình an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các ngành của tỉnh đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm nhiều nội dung, vấn đề mà các thành viên của đoàn công tác quan tâm, nhất là vấn đề thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, công tác đảm bảo an ninh trong vùng DTTS…


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những kết quả và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong thực hiện Nghị quyết 24 và Chỉ thị 45. Qua đó, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và đạt được những mục tiêu của Nghị quyết 24 và Chỉ thị 45 đã đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, lòng tin của đồng bào các dân tộc được củng cố.

Đồng thời đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục quán triệt và xác định vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn hơn; tiếp tục nghiên cứu việc thay đổi sinh kế cho người dân, từng bước nâng cao thu nhập, khăc phục tình trạng tái nghèo, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường để vươn lên thoát nghèo; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái nhằm thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS. Đồng thời, tỉnh cần rà soát, nghiên cứu, đề xuất cho Đảng, Chính phủ về việc tích hợp, lồng ghép các chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng ban dẫn đầu đã đến kiểm tra trực tiếp tại xã Tà Tổng và làm việc với lãnh đạo huyện Mường Tè.


Đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác tiếp xúc, trao đổi với đồng bào xã Lản Nhì Thàng

  Đồng chí Trương Thị Mai trao quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu xã Lản Nhì Thàng


Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu, đông đảo bà con người dân tộc thiểu số; trao quà cho các hộ gia đình, con em học sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn của xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Tin, ảnh: Việt Hải

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất