Chủ Nhật, 21/7/2024
Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW làm việc với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban; chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố phụ trách các cụm.

Quang cảnh buổi làm việc 


Báo cáo sơ kết 05 năm của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Kết luận số 102-KL/TW do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã trình bày tại buổi làm việc nêu rõ: Trong 5 năm qua, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ngày càng tác động có hiệu quả đối với thành viên, thông qua thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ thành lập mới HTX; cung ứng dịch vụ công, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, là cầu nối giữa thành phần kinh tế hợp tác, HTX với hệ thống chính trị. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức và liên kết hệ thống tương đối chặt chẽ trên phạm vi cả nước; đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm; sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để chăm lo cho thành viên; được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, trụ sở và phương tiện làm việc.

 

Giai đoạn 2013-2018, trên địa bàn cả nước đã thành lập mới hơn 9.650 HTX. Tính đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 22.450 HTX, hơn 103.430 tổ hợp tác và 74 liên hiệp HTX. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả hơn 50%; các HTX và tổ hợp tác có hơn 7 triệu thành viên là đại diện hộ cá thể, chủ yếu là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đang tích cực đổi mới tư duy, phong cách và lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, minh bạch, liên kết chặt chẽ hệ thống. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sử dụng các nguồn lực được Nhà nước cấp một cách hiệu quả, tiết kiệm; tích cực xây dựng và triển khai nhiều đề án phục vụ phát triên kinh tế hợp tác, HTX, có khả năng tăng nguồn thu, giảm kinh phí cấp của Nhà nước trong những năm tới. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đóng vai trò nòng cốt và quan trọng trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên minh HTX thời gian qua có một số tồn tại, hạn chế như: hệ thống chưa thực hiện hiệu quả một số chức năng, nhiệm vụ; nguồn lực để Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn hạn chế. Tổ chức bộ máy của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam chưa thống nhất cao về cơ cấu tổ chức. Hầu hết Liên minh HTX cấp tỉnh thiếu biên chế, lao động. Kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW và Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan như: vị trí, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam; khả năng chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Liên minh HTX Việt Nam; việc thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX do cấp ủy, chính quyền các tỉnh giao (ủy thác); những mô hình HTX tiêu biểu trong sản xuất gắn với chuỗi giá trị HTX… Đồng thời, đoàn công tác cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Đảng đoàn, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, BÍ thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Qua báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc có thể đánh giá rằng hoạt động kinh tế hợp tác ngày đi vào thực chất, hiệu quả, gắn với thị trường tốt hơn, chứng minh hợp tác là nhu cầu khách quan của quá trình phát triển. Cả nước đã có chuyển động mạnh trong mô hình hợp tác, trong đó thúc đẩy chuyển động này không chỉ là Nhà nước mà còn là tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc


Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống Liên minh HTX đang gặp một số vấn đề khó khăn. Nhận thức về vai trò của HTX còn chưa đồng bộ. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam còn hoạt động có lúc, có nơi còn chưa thực chất, hiệu quả; năng lực cán bộ của hệ thống còn hạn chế, mới chỉ đáp ứng một phần yêu cầu thực tiễn.

Trong thời gian tới, cạnh tranh thị trường sẽ rất lớn, nhất là khi các hiệp định thương mại có hiệu lực, vì vậy, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục xác định rõ các nhiệm vụ chính trị, tăng cường và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đoàn. Quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động phải chủ động, phối hợp với các cơ quan nhà nước để tính toán phương án hợp lý, thực hiện chuyển đổi cơ chế hoạt động trước hết ở Liên minh HTX Việt Nam sau đến Liên minh HTX các tỉnh, thành phố….

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất