Thứ Hai, 27/5/2024
Đồng bào dân tộc thiểu số Quỳnh Nhai phát huy tính tự lực, tự cường chung sức vượt qua mọi khó khăn

 Đoàn kiểm tra Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW
làm việc tại huyện Quỳnh Nhai

Dự cuộc làm việc, tỉnh Sơn La có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Quỳnh Nhai.

Huyện Quỳnh Nhai có 7 dân tộc gồm: Thái, Kinh, Mông, Kháng, Dao, La Ha, Khơ Mú, trong đó tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm 95,63% dân số toàn huyện. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông, huyện Quỳnh Nhai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, phát huy tính tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, tích cực công tác, lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng,  an ninh của huyện. Kinh tế hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hình thành và phát triển, việc thâm canh, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống được chú trọng; các chính sách, chương trình, dự án đầu tư kết hợp hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Từ sự đầu tư của các chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp, bộ mặt nông thôn ở các xã, bản đặc biệt khó khăn có nhiều thay đổi, nhất là về cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt... các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được cải thiện, tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng gắn bó bền chặt, thể hiện mối quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với các xã, bản đặc biệt khó khăn.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã đề xuất với Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác dân tộc, trong đó nhấn mạnh đến chính sách giáo dục; ưu tiên hỗ trợ cho nhân dân vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất và thu hút các doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Điểu K’ré đánh giá cao kết quả huyện Quỳnh Nhai đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII. Đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương tổng hợp các ý kiến để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong chuyến công tác tại huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Điểu K’ré và Đoàn kiểm tra Trung ương đã làm việc với xã Chiềng Khay về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII. Đồng thời, đi thăm, tặng 25 suất quà cho 25 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Mông bản Co Que, xã Chiềng Khay; tặng 50 suất quà cho 50 trẻ em dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Quỳnh Nhai./.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất