Thứ Ba, 25/6/2024
Các cấp Hội Nông dân có nhiều đột phá sát với thực tiễn của người nông dân

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị  (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” là bước đổi mới thực chất của công tác dân vận; tạo bước chuyển biến cơ bản về vị trí của nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị đã có nhiều bước đột phá trong tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp: hợp tác giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề cho nông dân... Hàng năm có hơn 3,9 triệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 790.000 hộ nghèo về vật tư, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 15.000 tỷ đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp hơn 150 ngàn hộ nông dân thoát nghèo. Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 10 năm, nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 20 ngàn tỷ đồng, hơn 47 triệu ngày công, hiến 44 triệu m2 đất; 8,5 triệu hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"...

Trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; kết hợp chặt chẽ phương pháp vận động tuyên truyền miệng với phương pháp tổ chức hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh...

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm xây dựng giai cấp nông dân và mẫu người nông dân thế hệ mới biết phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng: rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng  các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp tác, liên kết trong nông nghiệp...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương khẳng định, những năm qua, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Sau 10 năm thực hiện hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Hội Nông dân Việt Nam đã xác định hướng đi đúng đắn, thể hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả hơn trong việc tập hợp nhân dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng. Các cấp hội có nhiều đột phá sát với thực tiễn của người nông dân. Từ những mô hình hiệu quả đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoạt giải thưởng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Nông dân có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, một bộ phận nông dân còn hiến đất đai của mình để thực hiện các công trình, dự án lớn của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị thời gian tới, các cấp hội nâng cao tính bền vững đối với những hoạt động đã đem lại hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và mô hình mới; đề xuất những cơ chế, chính sách cho nông dân và hoạt động của hội gắn với quyền lợi của người nông dân; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết tại cộng đồng dân cư.../.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất