Thứ Tư, 29/5/2024
Các phong trào, cuộc vận động của Đoàn ngày càng sát với thực tiễn

 Quang cảnh buổi làm việc

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Theo báo cáo, 10 năm qua, thực hiên Kết luận số 62, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng hàng nghìn điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống, từng bước chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với cộng đồng và với quê hương, đất nước.

Các phong trào, cuộc vận động của Đoàn ngày càng sát với thực tiễn, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động cùng các lực lượng xã hội khai thác hiệu quả các nguồn lực để đồng hành, chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trên mọi lĩnh vực nhằm phát triển toàn diện thanh niên.


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biều kết luận buổi làm việc

Chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn được quan tâm và ngày càng hoàn thiện. Cán bộ đoàn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới… Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tổ chức Đoàn; khẳng định Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 62 còn một số hạn chế, bất cập. Theo đó, nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở còn chậm đổi mới, chưa phát huy tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Một số nội dung hoạt động có biểu hiện dàn trải, thiếu kiên trì, thiếu hấp dẫn; công tác phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp ủy đảng cùng cấp trong công tác cán bộ một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa phát hiện, lựa chọn được đoàn viên thực sự tiêu biểu để làm cán bộ Đoàn…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 62 của Bộ Chính trị trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm đề ra các giải pháp phù hợp; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; triển khai hiệu quả chủ trương tăng cường đi cơ sở…


 Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, trong tổ chức các chương trình, hoạt động của Đoàn luôn nhấn mạnh đảm bảo được 3 yếu tố: Đa dạng, thiết thực và có điểm nhấn. TW Đoàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong việc xác định nội dung hoạt động có sự thay đổi theo từng năm, từng nhiệm kỳ để phù hợp với tình hình thanh niên. Về phương thức, Trung ương Đoàn đặc biệt chú trọng đến sức mạnh của mạng xã hội, làm sao phát huy hiệu quả cao nhất từ mạng xã hội.

Hiện tất cả tổ chức đoàn trên cả nước, từ trung ương đến xã, phường, thị trấn đều có fanpage mạng xã hội kịp thời thông tin, phù hợp với nhu cầu của thanh niên hiện nay. Đồng chí Lê Quốc Phong cũng đặc biệt nhấn mạnh, xuyên suốt quá trình triển khai hoạt động của Đoàn luôn đặt tính chính trị lên hàng đầu, làm sao đáp ứng tập hợp, định hướng, giáo dục thanh niên thay đổi nhận thức tốt hơn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá, thời gian qua, Trung ương Đoàn đã nỗ lực thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, đạt được nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực, trong các đối tượng thanh niên; phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, hướng đến thực chất, tiếp cận những vấn đề mới nhanh hơn so với các tổ chức khác.

Đồng chí nhấn mạnh bối cảnh tình hình 5 - 10 năm tới sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến đời sống xã hội trong đó có thanh niên, yêu cầu, thách thức đặt ra đối với Đoàn Thanh niên sẽ ngày càng nhiều hơn. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò là người đại diện, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, đảm bảo Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; Đoàn phải là đội dự bị tin cậy, cầu nối giữa Đảng với thanh niên, động viên thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, thanh niên sẽ là lực lượng quan trọng, có đóng góp đắc lực trong việc thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước. Đồng chí đề nghị: Trung ương Đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, các phong trào; tiếp tục nghiên cứu cách thức tổ chức lực lượng, mô hình mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động để phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn và sức mạnh của thanh niên. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tạo sự lan tỏa sâu sắc hơn, kết nối thanh niên trong hành động tích cực, lành mạnh đồng thời đấu tranh hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, chú trọng xử lý những vấn đề phức tạp đặc biệt là vấn đề chính trị. Trung ương Đoàn cần kết nối mạnh mẽ, sâu sắc thanh niên trên đời sống thực, cần có người dẫn dắt trên cộng đồng mạng. Đặc biệt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phải đảm bảo tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng với Đoàn Thanh niên và thanh niên Việt Nam./.

Hoàng Phong

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất