Thứ Năm, 23/5/2024
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Hòa Bình

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo những vấn đề nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, nổi bật là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ của sáu cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đã giảm được 12 đơn vị trực thuộc (từ 31 xuống còn 19) và 25 cán bộ lãnh đạo quản lý (từ 64 xuống còn 39, trong đó, cấp trưởng 12, cấp phó 13). Sắp xếp các đầu mối thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn thể chính trị, xã hội, giảm 17 đầu mối (từ 46 xuống còn 29). Tính đến 31-12-2018, đã có 20 sở, ban, ngành xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong... Sắp xếp tổ chức chính quyền cơ sở và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã: việc thực hiện sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố đã giảm được 446 thôn, xóm, tổ dân phố (từ 2.059 xuống còn 1.953) giảm 39 tỷ đồng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, kinh phí hỗ trợ hoạt động các tổ chức đoàn thể trong một năm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, trao đổi các vấn đề cho thấy, tỉnh Hòa Bình đã chuẩn bị nghiêm túc báo cáo, đáp ứng yêu cầu đề ra, mang lại nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, tỉnh có quyết tâm cao, sắp xếp các cơ quan, tổ chức chính trị, chính quyền các cấp; mạnh dạn thí điểm mở rộng mang tính toàn diện như: Trưởng Ban Dân vận đồng thời kiêm Trưởng Ban MTTQ tỉnh. Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; kế toán chung cho cấp ủy và một số điểm khác như: Bí thư là Chủ tịch HĐND; tinh giản biên chế tốt... Hòa Bình là tỉnh làm đồng bộ, bài bản, toàn diện, tích cực, từ công tác chính trị đến các công tác khác, kết quả đến nay đạt hơn 50%, hy vọng đến 2021 sẽ đạt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tập trung công tác xây dựng Đảng và nêu bật được những kinh nghiệm, trong đó, xây dựng tư tưởng, chính trị đạo đức là yêu cầu quan trọng cấp thiết để Đảng lãnh đạo cầm quyền, thông qua đó củng cố quan hệ mật thiết với nhân dân. Qua đó để Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng; Cương lĩnh đường lối, chiến lược là cách thức của Đảng từ đó để thể chế. Thông qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục và thông qua công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên...

Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận một số đề xuất của tỉnh về phân cấp, phân quyền cho địa phương để phù hợp tình hình mới; nâng cao chất lượng đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.../.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác