Thứ Bảy, 15/8/2020
Quế Võ tăng cường đối thoại với nhân dân
Hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch gửi về Ban Dân vận Huyện ủy để theo dõi và chỉ đạo thực hiện. Qua đó, việc đối thoại trực tiếp với nhân dân của lãnh đạo các cấp trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, có tác động tích cực đối với sống xã hội. Từ đầu năm 2013 đến hết tháng 6-2019, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã tổ chức được 342 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với nhân dân. Trong đó, cấp huyện tổ chức 20 cuộc thu hút hơn 2.700 lượt người tham gia với 237 lượt ý kiến, kiến nghị; cấp xã tổ chức được 322 cuộc thu hút 19.400 lượt người tham gia với 1.851 lượt ý kiến, kiến nghị. Nội dung đối thoại chủ yếu tập trung vào các vấn đề được đông đảo người dân quan tâm, có nhiều tác động đến đời sống xã hội như: Quản lý tài chính; quản lý đất đai; xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; bảo vệ môi trường;... Các cuộc đối thoại diễn ra dân chủ, cởi mở và mang tính xây dựng, nhân dân bộc bạch tâm tư nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn, bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích của mình; các đồng chí lãnh đạo lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp với thái độ cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm giải đáp những thắc mắc của người dân. Ngoài ra, trong quá trình đối thoại, lãnh đạo các cấp trực tiếp tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại các cuộc đối thoại, nhiều ý kiến của người dân được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện giải quyết ngay, các ý kiến khác được tập hợp đầy đủ gửi các cơ quan chức năng. Đối với những vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã được giải quyết có hiệu quả và thông báo kết quả cho nhân dân; những vấn đề không thuộc thẩm quyền kịp thời tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Bà Nguyễn Thị Hiển, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: “Thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân góp phần làm giảm đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, giảm các điểm nóng, điểm phức tạp ở cơ sở; tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng theo từng năm, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng gần 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 9,8% (năm 2018). Đời sống người dân được nâng cao, hiện thu nhập bình quân của người dân trong huyện đạt thu nhập bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%. Bình quân hằng năm huyện có 90,3% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 85,04% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, thời gian tới huyện tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để giải quyết thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa việc đối thoại trực tiếp với nhân dân trở thành công tác thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, từ đó xây dựng tác phong “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.../.

(baobacninh.com.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi