Thứ Bảy, 15/8/2020
Phú Yên: “Dân vận khéo”, tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
cho các cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đồng bộ các giải pháp

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận bằng các mô hình cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, đạt hiệu quả.

Chính quyền các cấp quan tâm thể chế hóa, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước chủ động xây dựng ký kết và duy trì triển khai thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp liên tịch với ban dân vận cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện gắn với “Năm dân vận chính quyền”. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch hướng dẫn tiêu chí cụ thể, đôn đốc đăng ký, triển khai mô hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận bằng việc chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình phù hợp với nhiệm vụ chính trị và gắn với các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

 “Trong thời gian tới, hệ thống dân vận của tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt những chủ trương, quan điểm của đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời đổi mới hoạt động dân vận, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, nắm tình hình nhân dân; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, các đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn gắn với việc xây dựng, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 Hiệu quả nhờ xây dựng mô hình

 “Trong 10 năm, toàn tỉnh đã đăng ký, thực hiện hiệu quả 5.796 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình có sức lan tỏa, tác động tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh”, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn khẳng định.

Điển hình trong lĩnh vực kinh tế có các mô hình nổi bật như “Xây dựng các mô hình thân thiện với môi trường, giúp dân phát triển kinh tế” của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với tổng giá trị 5,5 tỉ đồng; “Sản phẩm du lịch cộng đồng” về sản xuất rau sạch tại làng rau Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa); “Nuôi cầy vòi hương sinh sản” ở huyện Đồng Xuân và TX Sông Cầu; “Hũ gạo người nghèo” của Bộ CHQS tỉnh; “Quỹ Khởi nghiệp” của Hội LHPN tỉnh... Việc xây dựng 1.646 mô hình phát triển kinh tế đã giúp hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

 Qua thực hiện các mô hình, nhiều hội viên, đoàn viên trở thành chủ trang trại, gương sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhiều lao động nông thôn có việc làm ổn định. Chỉ riêng Hội CCB tỉnh đã có 21 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 398 trang trại, gia trại, 1 HTX, 3 tổ hợp tác, thường xuyên tạo việc làm cho 2.300 lao động/năm.

 Với hơn 1.500 mô hình “Dân vận khéo” về lĩnh vực văn hóa, xã hội, 887 mô hình về lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong đời sống cộng đồng các khu dân cư. Các mô hình này đã đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động nhân đạo, từ thiện, giải quyết các vấn đề xã hội; huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công cuộc xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định chính trị ở địa phương./.

(baophuyen.com.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi