Thứ Hai, 28/9/2020
An Giang: Công tác dân vận thực hiện đồng bộ, nghiêm túc

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, năm 2019 mặc dù tình hình còn những khó khăn tác động như: giông lốc, mưa bão, sạt lở bờ sông; giá cả nông, thuỷ sản luôn ở mức phức tạp; dịch bệnh xảy ra nhiều trên người và đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên diện rộng cả nước… từ đó ảnh hưởng đến việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã sớm triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”… được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.


 Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị 

Có 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Tỉnh uỷ đề ra; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được cải thiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành Nhà nước. Các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng tôn chỉ hành đạo và quy định của pháp luật. Các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III/2019…

Năm 2019, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát vào các chương trình, kế hoạch đề ra; đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”…; Mặt trận và các đoàn thể không ngừng củng cố tổ chức bộ máy, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng nông thôn mới; các hoạt động khởi nghiệp, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và dân vận của các lực lượng vũ trang tỉnh được phối hợp thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng và chất lượng ngày càng cao, tiêu biểu đó là triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút vốn đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Ban dân vận các huyện, thị, thành phố tham mưu cho cấp uỷ tổ chức sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của cấp uỷ về công tác dân vận, tổ chức phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nhân dân, các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân; làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác ở cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo… góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


 UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong
phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác vận động quần chúng đồng bào vùng biên giới; việc thực hiện công tác dân vận trên không gian mạng; thực hiện an sinh xã hội gắn với dân vận khéo; những vấn đề xã hội quan tâm hiện nay.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thạnh, đề nghị trong năm 2020 cần tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là “Năm dân vận khéo”; tham mưu sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan công tác dân vận, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân…

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 40 cá nhân và Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã trao “Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh An Giang” cho 01 cá nhân./.

(tuyengiaoangiang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi